Rajkai Takarék

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel

Vállalkozásfejlesztés

Vállalkozásfejlesztés

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel

Hitelprogram keretösszege:

360 milliárd forint.

Hitel célja:

A hitelprogram célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- és technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása. A hitelprogram kiemelt célja a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása, továbbá fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz, különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázataihoz kapcsolódóan kiegészítő forrás biztosítása.

Hitel típusa:

Éven túli lejáratú beruházási hitel.

Hitelfelvevők köre:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhelyű mikro-, kis-, és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minősülő vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek

  • egyéni vállalkozás,
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet,
  • európai részvénytársaság

formában működnek.

A hitel felhasználása:

A hitel felhasználható

  • tárgyi eszközbe történő beruházáshoz,
  • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmazott technikai tudás (immateriális javak) vásárlásához, előállításához,
  • a beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó tartós forgóeszköz finanszírozásához.
  •  

A tárgyi eszközök, immateriális javak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-48. és 51. §-ai szerinti bekerülési értéken számolhatók el.
A hitel felhasználását számlával, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdése szerinti más számviteli bizonylattal kell igazolni.

Hitel összege:

5-3000 millió forint, „Forrás” áthidaló tőkehitel (8. hitelcél) esetén legfeljebb 800 millió forint.
 

Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás
MFB honlapja
 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel

Kondíciók és díjak
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont