Rajkai Takarék

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram

Agrár Forgóeszköz

Agrár Forgóeszköz

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram

Hitel célja:

Az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások folyamatos termelésének biztosításához, versenyképességük fenntartásához, minőségi termékek előállításához forrás biztosítása.

Hitelprogram keretösszege:

6 milliárd forint.

Hitel típusa:

Éven túli lejáratú forgóeszköz hitel.

Hitelfelvevők köre:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti magyarországi székhelyű, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás (KKV), amely

  • egyéni vállalkozás, 
  • gazdasági társaság,
  • szövetkezet,

formában működik,

valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő,

akinek/amelynek mezőgazdasági üzeme Magyarország területén található, mezőgazdasági termelő tevékenységet folytat és a katasztrófa- és elemi kár miatti vis maior esemény bekövetkeztével, vagy az agrárkár-enyhítéssel kapcsolatos bejelentést megtette, amelynek alapján az MgSZH a szakhatósági állásfoglalást megadta, illetőleg pozitív záradékolást tett.
Mezőgazdasági termelő tevékenységnek minősül a mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása, termelése, tenyésztése, vagy művelése, ideértve a betakarítást, a fejést, az állattenyésztést, valamint a mezőgazdasági célból történő állattartást.
(A hitelfelvevők köre a továbbiakban együttesen: vállalkozás.)

A hitel felhasználható:

Forgóeszköz beszerzésre.

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram Termékleírás
MFB honlapja
 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Agrár Forgóeszköz Vis maior Hitelprogram

Kondíciók és díjak
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont