Rajkai Takarék

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program

Általános információk

Általános információk

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program

A program célja:

Elsődlegesen a termelő szektorok gazdaságélénkítését ösztönözve a vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz hiteleihez/kölcsöneihez bankgarancia nyújtása versenyképességük erısítése érdekében, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontjában foglaltak alapján.

A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minısülő vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek

 • egyéni vállalkozás,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet, vagy
 • európai részvénytársaság

formájában működnek és fő tevékenységük a 2. számú mellékletben közölt TEÁOR 08’ besorolás szerinti tevékenységek valamelyike.

A bankgarancia mértéke:

A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tőke összegének 80%-a, de legalább 100 millió forint és legfeljebb 4000 millió forint.

A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön futamideje és jellege:

 • A bankgaranciával biztosított forgóeszköz hitel/kölcsön lejárata legalább 1 év+1 nap, legfeljebb 5 év lehet.
 • A forgóeszköz hitel/kölcsön jellege:
  a rendelkezésre tartási időszakon belül lehívott, forgóeszköz finanszírozásra fordított hitel,
 • amelynél a felvett hitelösszegből visszatörlesztett összeg nem hívható le újra.

A bankgarancia nem vehető igénybe:

 • folyószámlahitelhez,
 • rulírozó forgóeszközhitelhez,
 • már meglévő forgóeszközhitelhez.

 

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program Termékleírás
MFB honlapja
 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

MFB Gazdaságélénkítési Bankgarancia Program

Kondíciók és díjak
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont