Rajkai Takarék

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Általános információk

Általános információk

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

Az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program célja, hogy a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikrovállalkozások számára a Közvetítő bevonásával vissza nem térítendő támogatást, illetve Hitelt együttesen biztosítson.

Hiteligénylők köre:

A pályázónak magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie.

 • jogi személyiségű; jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • SZJA törvény alá tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
 • SZJA törvény alá nem tartozó egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek,
 • szövetkezetek.

Mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok a 800/2008/EK rendelet 1.számú melléklete alapján kizáró okok hiteligénylő esetén :

 

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett),
 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott,
 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a Strukturális Alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette,
 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során az 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban.

Hitel célja:

 • Új, egyenként minimum nettó 200.000,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000,- Ft értékű hardver beszerzése;
 • Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével);
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás

A támogatható projektek és az elszámolható költségek egyes, a MAG Zrt. által ellenőrizendő részletszabályai a VNT Pályázati Dokumentációban kerülnek meghatározásra.

 

Nem támogatható hitelcélok:

 • a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására; illetve műszaki eszközöknek, berendezéseknek, immateriális javaknak, szoftvereknek, ingatlanoknak és szolgáltatásoknak a Kedvezményezett 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete szerinti partner és/vagy kapcsolt vállalkozásaitól való beszerzésére;
 • a hitelkérelem, illetve a pályázat benyújtásának idején már megkezdett projekt finanszírozására.
 • mezőgazdasági termékek termelésére, előállítására irányuló projektek;
 • az alábbi iparágakban megvalósuló projektek: acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, közúti-, vasúti, vízi-, légi- és tengeriszállítási ágazat;
 • turisztikai attrakció és szálláshely fejlesztése.

A részletes pályázati kiírásokat az alábbi linkeken találja:

http://www.mvzrt.hu/site_related_data/documents/i5239b79403228215017bfc6d4dbcd27/Palyazati_felhivas_Mikrovallalkozasok_fejlesztese.pdf
http://www.mvzrt.hu/site_related_data/documents/i3239a7e463d2e3b310e4d570245c7e5/Reszletes%20Palyazati%20Utmutato.pdf

 

Kérjük ne feldje!

A pályázat 5-ös oldalának 3.17-es pontjában ne felejtse el feltüntetni a következőket:
Rajkai és Vidéke Takarékszövetkezet
9224 Rajka, Kossuth u. 37/A.
adószáma: 10042276-2-08
cégjegyzékszáma: 08-02-000916
email: [email protected]

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel

 • Hitel összege: minimum 1 millió maximum 20 millió forint
 • Hitel futamideje: legfeljebb 10 év
 • Hitel kamata: ügyfélminősítéstől és fedezettségétől függően 6 - 9%
 • Hitel bírálati díj

36 hónapnál hosszabb futamidő esetén 50.000,-Ft
12-36 hónapos futamidő mellett a hitelösszeg 3%-a
12 hónap alatti futamidő esetén a hitelösszeg 5%-a

 • Rendelkezésre tartási idő: a szerződés aláírásától legfeljebb 12 hónap
 • Rendelkezésre tartás díja: 0%
 • Türelmi idő: a hitel folyósításától számított legfeljebb 24 hónap

Egyéb:

 • Saját erő: a Kedvezményezettek a Pályázati Projektérték legalább 10% - nak megfelelő önerő rendelkezésre állását a hitel igénylésekor igazolnia kell, amely kizárólag saját forrásból állhat.
   
 • Előtörlesztési díj:
  • a projekt megvalósulási időszakában az előtörlesztéssel érinett összeg maximum 5% - a,
  • a projekt fenntartási időszakában az előtörlesztéssel érintett összeg maximum 3% - a.
 • Az olyan hitelkérelmek tekintetében, amelyek alapján - a Kedvezményezettnek felróható okból - Hitelszerződés nem jön létre, de a hitelbírálatot a Közvetítő elvégezte, a Közvetítő maximum bruttó 10.000,- Ft regisztrációs díjat számolhat fel, mely a hitelszerződés létrejöttekor a tranzakciós díjba beleszámolható.

Fedezetek: A Takarékszövetkezet hatályos fedezetértékelési szabályzata alapján meghatározott biztosítékok

Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban

A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak. 

Az új rendszer azt jelenti, hogy:

 • a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
 • a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
 • amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
 • az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!

A fentiek alapján módosul a Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje D.4. fc pontja.

 

Kapcsolódó dokumentumok:
 
Érdeklődés vállalkozói termékekhez

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a vállalkozóknak kínált lehetőségek tekintetében, kérjük adja meg elérhetőségeit és mi hamarosan felkeressük Önt!

 •   Érdeklődés  
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont