Rajkai Takarék

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program

Bankgarancia

Bankgarancia

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program

A program célja:

Élelmiszeripari vállalkozások éven túli lejáratú forint forgóeszköz hiteleihez/kölcsöneihez bankgarancia nyújtása a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontjában foglaltak alapján.

A program keretösszege:

30 milliárd forint.

A bankgarancia igénybevételére jogosultak köre

A kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
szerinti, Magyarországon székhellyel, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı élelmiszeripari mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV), valamint KKV-nak nem minısülı élelmiszeripari vállalkozások (továbbiakban együtt: vállalkozások), amelyek

 • egyéni vállalkozás,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet, vagy
 • európai részvénytársaság

formájában mőködnek, és fı tevékenységük az alábbi TEÁOR’08 besorolás szerinti tevékenységek valamelyike:
TEÁOR’08:

 • 10.11 húsfeldolgozás, - tartósítás;
 • 10.12. baromfihús feldolgozása, tartósítása,
 • 10.13 hús-, baromfihús-készítmény gyártása,
 • 10.31 burgonya feldolgozás, - tartósítás;
 • 10.32 gyümölcs-, zöldséglé gyártása;
 • 10.39 egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, - tartósítás,
 • 10.41 olajgyártás
 • 10.51 tejtermék gyártása;
 • 10.61 malomipari termék gyártása,
 • 10.71 kenyér, friss pékárú gyártása,
 • 11.02 szılıbor termelése.

A bankgarancia mértéke:

A garantáltatni kívánt forgóeszköz hitel/kölcsön tıke összegének 80%-a, de legalább 200 millió forint és legfeljebb 2000 millió forint ügyfelenként.
 

Élelmiszeripari Bankgarancia Program Termékleírás
MFB honlapja
 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program

Kondíciók és díjak
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont