Rajkai Takarék
Kezdő oldal E-mail küldés Ma 2024.07.11. Vasárnap, Nóra, Lili, napja van.

TakarékPont

Belépés az InternetBank rendszerbe

Tájékoztatás karbantartásról!

2023-06-12 13:08:41

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hálózat karbantartás miatt 2024. június 12.-én 19 és 21 óra között internetes szolgáltatásaink néhány perces időszakban nem lesznek elérhetők. A karbantartás érinti a Netbank, Electra rendszereünket, valamint ATM berendezéseinket is.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Változatlan a jegybanki alapkamat

2023-05-31 15:24:37

Az el�zetes v�rakoz�soknak megfelel�en a Magyar Nemzeti Bank Monet�ris Tan�csa v�ltozatlanul 5,25%-on hagyta jegybanki alapkamatot.


T�j�koztat�s karbantart�sr�l

2023-05-08 15:13:16

Tďż˝jďż˝koztatjuk Tisztelt ďż˝gyfeleinket, hogy 2024.05.16-ďż˝n 20:00-tďż˝l 2024.05.16-ďż˝n 22:00-ig karbantartďż˝s miatt, ATM berendezďż˝seink mďż˝kďż˝dďż˝sďż˝ban ďż˝zem idďż˝ kiesďż˝s vďż˝rhatďż˝. Megďż˝rtďż˝sďż˝ket kďż˝szďż˝njďż˝k.

Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet

Fontos T�j�koztat�

2023-04-19 11:02:56
K�z�lj�k Sopron, Sch�rm�r K. �t 14. sz�m alatti Kirendelts�g�nk �gyfeleivel, hogy 2024. �prilis 23-�n 11 �r�ig tudjuk kiszolg�lni �n�ket r�gi hely�nk�n. K�lt�z�s miatt 2024. �prilis 26-t�l �j telephely�nk�n, Sopron, V�rker�let u. 18. sz�m alatt v�runk mindenkit szeretettel. A telefonos el�rhet�s�g v�ltozatlan: 99/332-650.
Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet

�ll�shirdet�s - Vitny�di Kirendelts�g

2024-04-06 12:03:43
Jelenlegi �ll�saj�nlatunk a r�szletekre kattintva el�rhet�.
R�szletek

�nnepi nyitva tart�s

2024-04-02 09:19:34
T�j�koztatjuk Tisztelt �gyfeleinket, hogy 2024. �prilis 3-�n v�rosi kirendelts�geink z�rva tartanak.

Kellemes H�sv�ti �nnepeket k�v�nunk

�ll�shirdet�s

2024-03-09 13:17:53
Jelenlegi �ll�saj�nlataink a r�szletekre kattintva el�rhet�k.
R�szletek

T�j�koztat� T�mogat�si k�relem pozit�v elb�r�l�s�r�l

2024-02-23 12:12:58

ďż˝rtesďż˝tjďż˝k Tisztelt ďż˝gyfeleinket, hogy Takarďż˝kszďż˝vetkezetďż˝nket tďż˝mogatďż˝sra alkalmasnak minďż˝sďż˝tette az ESZA Nonprofit Kft. az ďż˝ltalunk benyďż˝jtott "Munkahelymegďż˝rzďż˝ tďż˝mogatďż˝skďż˝pzďż˝ssel kombinďż˝lva" cďż˝mďż˝ pďż˝lyďż˝zati kiďż˝rďż˝sra beďż˝rkezett "A Rajka ďż˝s Vidďż˝ke Takarďż˝kszďż˝vetkezet komplex kďż˝pzďż˝si ďż˝s munkahelymegďż˝rzďż˝ programja" cďż˝mďż˝ pďż˝lyďż˝zat kapcsďż˝n. A tďż˝mogatďż˝s intenzitďż˝sa 100%-os, megvalďż˝sďż˝tďż˝si idďż˝szaka 2024.03.01- 2011.02.28.

                                                                                                    Rajka ďż˝s Vidďż˝ke Takarďż˝kszďż˝vetkezet

 

T�j�koztat� a lakoss�gi banksz�ml�k k�z�tti bankv�lt�s lehet�s�g�r�l

2024-02-22 14:46:52

T�j�koztatjuk Tisztelt �gyfeleinket, hogy 2024. m�rcius 1-vel a Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet is csatlakozott a Magyar Banksz�vets�g lakoss�gi banksz�ml�k k�z�tti bankv�lt�s�nak megk�nny�t�s�re vonatkoz� Aj�nl�shoz.

 

 

R�szletek

Takar�ksz�vetkezeti r�szk�zgy�l�seinkr�l

2024-02-09 13:04:29

Tisztelt Tagjaink!

 

Takar�ksz�vetkezet�nk 2024. febru�r 22 - febru�r 26-ig tartja r�szk�zgy�l�seit k�l�nb�z� helysz�neken. K�rj�k figyelj�k post�jukat, mivel minden tagunknak n�vre sz�l� megh�v�t k�ld�nk!

 

R�szletek
 1 2 3 4 5 /5 Kďż˝vetkezďż˝ 10 »