Rajkai Takarék
Kezdő oldal E-mail küldés Ma 2024.07.16. Péntek, Valter, napja van.

TakarékPont

Belépés az InternetBank rendszerbe

Bankváltási útmutató Ügyfeleink részéreAz ajánlás célja:

A verseny fokozza a hatékonyságot, csökkenti az árakat, növeli a termékválasztékot, ösztönzi az innovációt. A verseny elengedhetetlen biztosítéka annak, hogy az európai bankok a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat és termékeket kínálják, és ezek folyamatos fejlesztésére törekedjenek. Ez az előfeltétele annak, hogy az ügyfelek az egymással versengő bankok termékei közül válogathassanak. A lakossági bankszámlatermékek piacán ez a cél akkor valósítható meg, ha a bankváltás nem jelent különösebb terhet az ügyfelek számára, azaz indokolatlan késedelmek és a bankok támogatásának hiánya nem korlátozzák az ügyfelek mobilitását.

Az Ajánláshoz csatlakozó bankok egymással együttműködve a pénzügyi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet eddig terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva egyszerűsített bankváltási eljárást dolgoztak ki annak érdekében, hogy ügyfeleik bankszámlaváltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen. Az eljárás kidolgozásakor megfelelő egyensúlyt kell teremteni a bankokat terhelő költségek, adminisztratív kötelezettségek és az ügyfelek számára érzékelhető előnyök között.


A bankváltást számos esetben ma már az újonnan választott hitelintézetnél is kezdeményezheti anélkül, hogy a jelenlegi hitelintézeténél személyesen meg kelljen jelennie. Ehhez Önnek be kell fáradnia az újonnan választott hitelintézethez és ott bankszámlát kell nyitnia. A bankváltás során az újonnan választott hitelintézet lesz az Ön elsődleges kapcsolattartója, amely az Ön megbízása és meghatalmazása alapján eljár a jelenlegi számlavezetőjénél az ott vezetett bankszámlájához kapcsolódó fizetési megbízásainak az újonnan választott hitelintézethez történő áthozatala érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az újonnan kiválasztott bank csak abban az esetben tudja az elsődleges kapcsolattartó szerepét vállalni, ha ez és az Ön jelenlegi bankja is csatlakozott a Magyar Bankszövetség Elnökségének a most ismertetett egyszerűsített bankváltási eljárásról szóló ajánlásához. A csatlakozott bankok listája megtekinthető a Magyar Bankszövetség honlapján (www.bankszovetseg.hu/onszabalyozas). A bankváltási folyamat a „Bankváltás kezdeményezése” nyomtatvány kitöltésével és - a jelenlegi számlavezetőnél bejelentett módon történő - aláírásával kezdődik, amely egy meghatalmazás az Ön részéről a választott hitelintézet számára, hogy a bankváltást az Ön legcsekélyebb közreműködésével hajtsa végre az újonnan választott hitelintézet.

-   A nyomtatvány aláírásával Ön egyrészt feloldja a jelenlegi számlavezetőjét az ott rögzített körben a banktitok megtartásának kötelezettsége alól (ideértve azt is, hogy a jelenlegi számlavezető közölheti az újonnan választott hitelintézettel, ha a bankszámla megszüntetésének akadálya van), másrészt a mindenkor hatályos Pénzmosási Törvény alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan választott hitelintézet az azonosítása során rögzített adatait, továbbá a személyazonosságra vonatkozó egyéb dokumentáció másolatát a jelenlegi számlavezetőjének, illetve a két hitelintézet egymásnak átadja, illetve azt a két hitelintézet kölcsönösen elfogadja.

A bankváltás a bankszámlájáról teljesített valamennyi csoportos beszedési megbízás és/vagy a heti, havi, negyedéves és éves rendszeres, fix összegű átutalási megbízás másik hitelintézethez történő áthelyezésére terjed ki. A bankváltás nem terjed ki az itt nem szereplő fizetési megbízásokra, illetve nem alkalmazható az előbbiekben említett fizetési megbízások egy csoportjára.

Tájékoztatjuk, hogy a bankváltás végrehajtását a közreműködő hitelintézetek az alábbi
határidők alatt teljesítik:


Tájékoztatjuk, hogy a kérelem elutasítása, vagy az Ön által történő visszavonása megszakítja a bankváltás folyamatát.

Ha ön valamennyi igénybe vett szolgáltatás esetében meg kívánja szüntetni a kapcsolatot a jelenlegi számlavezetőjével, akkor ehhez számba kell venni azokat a szolgáltatásokat, amelyeket jelenlegi számlavezető bankjánál igénybe vesz, mivel e szolgáltatásokra többnyire külön szerződést kellett kötnie. Nem elegendő csak a bankszámla szerződést felmondania, azzal egyidejűleg minden egyéb szerződést fel kell mondani, amennyiben a bankszámla szerződés nem tartalmaz ezekre is vonatkozó felmondási rendelkezést.

Tájékoztatjuk, hogy a bankszámla megszüntetése - az érintett számlavezetők közreműködésével - mindaddig nem hajtható végre, amíg


A szerződéseket általában írásban és személyesen lehet felmondani, de az egyes bankok gyakorlata lehetővé teheti a szóbeli vagy elektronikus úton történő felmondást. A számlakapcsolat megszüntetését a hitelintézetek az írásbeli bejelentéstől számított általában 0-40 napra vállalják. Ez nagymértékben függhet attól is, hogy a számlavezetésen kívül milyen egyéb, a számlához kapcsolódó - jelen kiadványunkban is említett - szolgáltatásokat vesz igénybe.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a számla egyenlegének teljes felhasználása, vagy az a tény, hogy Ön a számlát már nem használja, a szerződést nem szünteti meg. A bankváltás csak akkor eredményezi az Ön jelenlegi bankszámlájának a megszűnését is, ha ezt Ön kéri, és
ha a bankszámla bezárásának nincs egyéb akadálya.

Bármely bankszámlájának, vagy azokhoz igénybevett szolgáltatásainak megszüntetése előtt az Ön szerződésben előírt kötelezettsége, hogy a bankjával szemben fennálló tartozását megfizesse, valamint az adott számlához tartozó élő megbízásokat, folyamatban levő műveleteket rendezze.

A bankváltás időszakában fokozottabban kísérje figyelemmel pénzügyei alakulását mind a jelenlegi, mind az új bankszámláján.


Bankszámla
Az új bankszámla megnyitásakor szükség lehet egy kisebb induló összeg befizetésére, amely az első jóváírás megérkezéséig a bankköltségek fedezetéül szolgál. Javasoljuk, hogy ezen felül is helyezzen el, vagy utaljon át jelenlegi bankszámlájáról az új bankszámlájára megfelelő összeget, hogy fedezni tudja az új bankszámlájáról kezdeményezett kifizetéseit az első jelentősebb jóváírás (pl. munkabér) beérkezéséig. Bár többletkiadást jelent az Ön számára, mégis azt javasoljuk, hogy jelenlegi bankszámláját tartsa fenn az újjal párhuzamosan legalább egy hónapig. Ez megkönnyíti a jelenlegi bankszámláján lebonyolított fizetések (beérkező jóváírások és az Ön által adott átutalási megbízások) zökkenőmentes és biztonságos áthelyezését az új bankszámlára. Ez esetben a jelenlegi bankszámlán mindenképpen tartson annyi pénzt, hogy az a még el nem számolt tranzakciókra és a bank költségeire fedezetet nyújtson.
Általában elmondható, hogy egy bankszámla felmondása esetén a hitelintézetek a számlavezetési díjat a felmondási idő leteltéig felszámítják. Felmerülhetnek egyéb, a felmondással kapcsolatos költségek is, ezért a felmondás előtt feltétlenül tájékozódjon ezekről.


Betétlekötés
Számlamegszüntetési szándéka esetén kérjük, vegye figyelembe a bankszámlájához esetlegesen kapcsolódó lekötött betétek lejáratát is. Bankszámlájának megszüntetésével a kapcsolódó lekötött betéte(i) is megszőni(ne)k, tehát ha nem körültekintően jár el - a lejárat
előtti feltörés miatt - kamatveszteség érheti.


Folyószámlahitel
Amennyiben a megszüntetni kívánt bankszámlájához folyószámla hitelkeret kapcsolódik, és azt Ön részben vagy egészben igénybe vette, akkor az igénybe vett összeget a bankszámla megszüntetésével, a bejelentéssel egyidejűleg vissza kell fizetnie az esedékes kamatokkal és díjakkal együtt. Mielőtt az újonnan választott hitelintézetnél számlát nyitna, feltétlenül tájékozódjon arról, hogy az új számlájához legalább akkora hitelkeretet kap-e, mint a jelenlegi számlavezetőjénél, amennyiben erre továbbra is szüksége van.
Bankváltás esetén előfordulhat az is, hogy lesz olyan időszak, amikor nem tud folyószámlahitelt igénybe venni - az első bérjóváírás megérkezéséig. Előfordulhat az is, hogy
a hitelkeret igénylésének díja van.


Bankkártya
Mivel a bankkártya a hitelintézetek tulajdonát képezi, a bankok már a felmondás alkalmával visszakérik azt Öntől s egyúttal érvénytelenítik is. A kizárólag elektronikus úton használható bankkártyák esetében előfordulhat, hogy jelenlegi számlavezetője nem kéri vissza Öntől a kártyát, de amennyiben a felmondást követően azt használni szeretné, a készpénzkiadó automata bevonja azt, illetve vásárlásra sem tudja már felhasználni. Összefoglalva elmondható, hogy a felmondást követően sem a fő-, sem a társkártyák nem használhatók. Erre Ön a bankszámla felmondás ténye miatt nem is jogosult. Fontos számba vennie a jelenlegi számlavezetője által kibocsátott bankkártyájával kifizetett összegeket abból a szempontból, hogy számláján a költött összeg terhelésre vagy zárolásra került-e. Kis összegű költések esetében előfordulhat, hogy számláján még sem terheléssel, sem zárolással nem találkozik. Ügyeljen arra, hogy a megszüntetendő bankszámlán ezekre az összegekre is hagyjon megfelelő fedezetet. A vásárlási és készpénzfelvételi bizonylatok áttekintésével ellenőrizheti és kiszámítható, hogy mekkora összeget szükséges tartania jelenlegi bankszámláján. A kártyaműveletek bizonylatait célszerű a bankszámlakivonat megérkezéséig megőriznie, hogy ellenőrizhesse a bankszámláján végzett tranzakciókat Amennyiben az interneten történő vásárlásra használta kártyáját, minden esetben nyomtassa ki a vásárlás tényét és összegét igazoló számlát, vagy a visszaigazolásról küldött e-mail-t.
Általános banki gyakorlat az, hogy a bankok, bár a bankkártyát bevonják, illetve érvénytelenítik, ragaszkodnak a szerződésben foglalt felmondási idő letöltéséhez, mivel a számlához tartozó bankkártyával kapcsolatos terhelések a tényleges vásárlás időpontjához képest akár 3-4 héttel később is beérkezhetnek a bankba.


Beérkező jóváírások
Vegye számba az összes olyan szervezetet és személyt, amelyek vagy akik rendszeresen utalnak (pl. fizetés, nyugdíj, támogatás) az Ön számlájára, valamint azokat az egyedi utalásokat is, amelyek jövőbeli érkezéséről tudomása van. Értesítse az utaló feleket arról, hogy a továbbiakban ne az Ön jelenlegi számlavezetőjénél, hanem az újonnan választott hitelintézetnél nyitott számlaszámára utaljanak. A változás regisztrálása, különösen szervezetek esetében hosszabb időt vehet igénybe, ezért is javasoltuk az előzőekben a jelenlegi és az új bankszámla egyidejű fenntartását egy bizonyos időszakra.


Hiteltörlesztés
A hitelintézetek az Önnek nyújtott hitel feltételeként sok esetben előírják azt, hogy bankszámlát kell náluk vezetnie. Amennyiben ez vonatkozik Önre is, a következőket teheti.

1) Kezdeményezi a hitelszerződés módosítását. A hitel visszafizetésének módját más, a számlavezető által elfogadott módon biztosítania kell.
2) Megtartja a bankszámlát a hitel visszafizetéséig. Új bankszámlájáról a törlesztés összegét időben át kell utalnia erre a számlára, ez azonban költséggel járhat.
3) A kiválasztott új számlavezetőjével egyezteti a hitel átvételének feltételeit, majd jelenlegi, hitelezőjével az átadás feltételeit. Fontos, hogy a hitel törlesztésének folytonosságát biztosítani kell.


Elektronikus szolgáltatások
Jelenlegi számlavezetőjénél Ön rendelkezhet internetbank és/vagy mobilbank szolgáltatással is. Amennyiben ezekre továbbra is szüksége van, fontos, hogy újonnan választott hitelintézet kínálatában is megtalálja ezeket, és az Ön által használt funkciók, szolgáltatások ott is elérhetők legyenek. A számlanyitással egy időben kössön szerződést ezekre a szolgáltatásokra is.

Kardirex Országos Betétbiztosítási Alap Magyar Nemzeti Bank ORSZÁGOS TAKARÉKSZÖVETKEZETI SZÖVETSÉG Fundamenta