Rajkai Takarék
Kezdő oldal E-mail küldés Ma 2024.01.06. Szerda, Boldizsár, napja van.

TakarékPont

Belépés az InternetBank rendszerbe

Iskola Takarékszövetkezeti Csoport


Célunk, hogy Takarékszövetkezetünk munkáját megismertessük a diákokkal. Feladatunk a tanulók pénzmegtakarításainak gyűjtése, nyilvántartása, valamint a bevételekből az iskola oktatási, kulturális és sport tevékenységének támogatása.


Az ITKSZ tagja lehet törvényes képviselőjének hozzájárulásával minden - az iskolába beiratkozott és az oktatáson rendszeresen részt vevő - tanuló, aki l db 100,- Ft összegű részjegyet jegyez és befizet. Az ITKSZ munkáját segítő tanárok is tagjai lehetnek a szövetkezetnek. A 100 Ft-os részjegy befizetéséről minden tag igazolást kap.

Az iskolai takarékbetét elhelyezésére szolgáló lakossági bankszámlát a tanárelnök nevére kell megnyitni. Az ily módon megnyitott lakossági bankszámla díj és költségmentes. Kamata a Takarékszövetkezet hirdetményében kerül meghatározásra.

A betétek gyűjtésével, ügyviteli feladatok ellátásával az ITKSZ tagjai bízhatók meg, meghatározott időtartamra, valamint legalább két szövetkezeti tagot kell megbízni a betétgyűjtéssel (tanár felügyelete mellett, meghatározott napokon).

Lejárat, kamatozás: Az alapértelmezés a tanév, a kamatozás szeptember 1-től május 31-ig tart. A tőkét és a kamatokat a tanév végével nem kötelező felvenni. A kamatszámítás kezdő napja a betételhelyezés napja, záró napja a lejárat előtti nap. Kamatjóváírás a betét felhasználása esetén lejáratkor, időarányos kamatjóváírás pedig minden év december 31-én tőkésítésként történik.

A betét visszafizetése: Évközi részkifizetés nincs. Ha a tanuló az év közben távozik az iskolából, úgy betétje visszafizetésre kerülhet. A tanulócsoportok, osztályok által befizetett közösségi célú betétek elhelyezése a lakossági bankszámla mellett működő elkülönített számlára történhet, a képviselői nyilatkozat alapján az iskolai takarékbetéttől elkülönítve. Az eljárás és a fizetendő kamat kiadása az előbbiekkel azonosan történik.

Az Iskolai takarékbetétlap OBA által biztosított betét. Az ITKSZ tagjai között minden tanév végén nyereménysorsolás van.
 
                                                                                                             Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
 

 

Kardirex Országos Betétbiztosítási Alap Magyar Nemzeti Bank ORSZÁGOS TAKARÉKSZÖVETKEZETI SZÖVETSÉG Fundamenta