Rajkai Takarék
Kezdő oldal E-mail küldés Ma 2011.01.01. Szombat, Fruzsina, napja van.

TakarékPont

Belépés az InternetBank rendszerbe

Hozzájáruló nyilatkozat reklámanyagok küldéséhez

Regisztrációs adatok
*
*
**
**
**

Jelen nyilatkozatommal kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (9224 Rajka Kossuth u.37/a) és a Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (a továbbiakban a Rajka és Vidéke TKSZ és a Takarékbank Zrt) együtt: Hitelintézetek)

*a mező megadása kötelező
**legalább az egyik adat kitöltése szükséges

  • szolgáltatásaikról hirdetési célból telefonon, postai vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassanak, és fenti adataimat kifejezetten e célból kizárólag szerződéses kapcsolat létrejötte esetén kezeljék;
  • szolgáltatásaikról hirdetési célból telefonon, postai vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassanak, és fenti adataimat kifejezetten e célból abban az esetben is kezeljék, ha köztünk szerződéses kapcsolat nem jönne létre;
  • az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban ügyfél-elégedettségi vizsgálatot végezzenek, és e célból telefonon, postai vagy elektronikus úton közvetlenül, vagy kifejezetten ilyen tevékenységgel foglalkozó harmadik személy útján megkeressenek, és fenti adataimat kifejezetten e célból kezeljék.

Az adatkezelés jogalapja jelen hozzájáruló nyilatkozatom, adataim kezeléséhez való hozzájárulásom teljes mértékben önkéntes. Adataim a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Rt.) szerint e célból vezetett nyilvántartásban a Hitelintézetek bármelyikével fennálló utolsó szerződéseses kapcsolatom fennállását követő - szerződéses kapcsolat hiányában jelen nyilatkozat keltétől számított - 8 évig szerepelnek.

A Hitelintézetek adataimat az Rt., valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kizárólag az általam előzetesen jóváhagyott célból, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezelik, azokat az előzetes írásbeli engedélyem nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére nem adják át.

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a reklámanyagok küldéséhez adott jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levéllel, vagy a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet központi címére (9224 Rajka Kossuth u.37/a) küldött postai levélben adataim egyértelműen azonosítható megjelölésével (legalább nevem, címem megadásával), mely esetben a nyilatkozat kézhezvételét követően az adataim haladéktalanul törlésre kerülnek a hitelintézet szerint e célból vezetett nyilvántartásból.

Tájékoztatást kaptam továbbá arról, hogy jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését, illetve törlését kérni, az adatvédelmi nyilvántartásba betekinteni, adataim kezelése ellen tiltakozni, illetőleg jogaim megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Tudomásul veszem, hogy a Hitelintézetek számomra - jelen hozzájárulásommal összefüggésben - termékeikkel kapcsolatos kedvezményeket, akciókat, vagy akciós termékeket hirdethetnek meg. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom visszavonása esetén eleshetek ezen kedvezmények, akciók, vagy akciós termékek igénybevételétől.

Kijelentem, hogy a reklámanyagok küldésével, valamint a személyes adataim kezelésével kapcsolatos teljes tájékoztatást megkaptam, azokat megértettem és tudomásul vettem.

Kardirex Országos Betétbiztosítási Alap Magyar Nemzeti Bank ORSZÁGOS TAKARÉKSZÖVETKEZETI SZÖVETSÉG Fundamenta