Rajkai Takarék
Kezdő oldal E-mail küldés Ma 2024.07.11. Vasárnap, Nóra, Lili, napja van.

TakarékPont

Belépés az InternetBank rendszerbe

Netb@nk és Electra rendszerek karbantartása

2023-11-06 19:09:34

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk, Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Netb@nk rendszer 2009-11-06-án, 21: 00 órától 23:00 óráig karbantartás miatt nem lesz elérhető.

Részletek

Kösse meg Nálunk gépjámű-felelősség biztosítását!

2023-11-04 14:45:27

A Takar�ksz�vetkezetn�l k�telez� g�pj�rm� felel�ss�g-biztos�t�st k�t� �gyfelek r�sz�re minimum 15%-os kedvezm�nyt biztos�tunk.

 

Tov�bbi inform�ci��rt forduljon �gyint�z� munkat�rsainkhoz.


                                                                       Rajka ďż˝s Vidďż˝ke Takarďż˝kszďż˝vetkezet

Hirdetm�ny a p�nzforgalmi szolg�ltat�s ny�jt�s�r�l

2023-10-31 21:48:58

Tisztelt �gyfel�nk!

 

2009. november 1-j�t�l hat�lyba l�p a p�nzforgalmi szolg�ltat�s ny�jt�s�r�l sz�l� 2009. �vi LXXXV t�rv�ny. A jogszab�lyi v�ltoz�sok k�vetkezt�ben ker�lt sor a Takar�ksz�vetkezet �ltal eddig haszn�lt Sz�mlaszerz�d�sek �s �ltal�nos Szerz�d�si Felt�telek �tdolgoz�s�ra. Megl�v� �gyfeleink sz�m�ra a m�dos�tott �ltal�nos Szerz�d�si Felt�teleket - a Takar�ksz�vetkezet �zletszab�lyzat�ban foglalt m�don- az �gyf�lforgalom sz�m�ra nyitva �ll� helyis�geinkben kif�ggesztett�k, illetve �gyfeleink ezir�ny� k�r�se eset�n a m�dos�t�sokkal egys�ges szerkezetbe foglalt dokumentumokat pap�r alapon ill. tart�s adathordoz�n is rendelkez�s�kre bocs�tjuk.

R�szletek

Takar�koss�gi Vil�gnapi Akci�

2023-10-22 09:26:51
A Rajkai Takar�k Takar�koss�gi Vil�gnap alkalm�b�l k�sz�nti Partnereit, �gyfeleit �s k�rzet�hez tartoz� �nkorm�nyzatait.

E jeles nap alkalm�b�l megaj�nd�kozzuk azon r�gi �s �j �gyfeleinket, akik
2009. okt�ber 31. �s 2009. november 14. k�z�tt Takar�kPontos szolg�ltat�st ig�nyelnek.

Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet

Netb@ank �s Electra rendszer karbantart�s

2023-10-21 09:14:12

Tisztelt �gyfeleink!

 

Tďż˝jďż˝koztatjuk ďż˝nďż˝ket, hogy Netb@ank ďż˝s ELECTRA rendszerďż˝nk 2009. oktďż˝ber 23.-ďż˝n 00:00-tďż˝l 2009. oktďż˝ber 24.-ďż˝n 06:00 karbantartďż˝s miatt nem lesz elďż˝rhetďż˝.

R�szletek

Leader Program

2023-10-13 15:18:12
Tisztelt LEADER Egyes�leti Tagunk!

Ez�ton gratul�lunk az �j Magyarorsz�g Vid�kfejleszt�si Program III. tengely�nek keret�ben ki�rt p�ly�zaton nyert t�mogat�shoz! A vid�ki �letmin�s�g jav�t�s��rt tett er�fesz�t�seik nagyra �rt�kelend�k!
R�szletek

Nyilatkozat a Magatart�si K�dex kapcs�n

2023-10-09 10:05:45
A Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet csatlakozott a lakoss�g r�sz�re hitelt ny�jt� p�nz�gyi szervezetek �gyfelekkel szembeni tisztess�ges magatart�s�r�l sz�l� Magatart�si K�dexhez.
R�szletek

K�SZ�NT�

2023-10-08 11:16:05
A Rajka �s Vid�ke Takar�ksz�vetkezet szeretettel k�sz�nti Kapuv�r v�ros �nkorm�nyzat�t, v�ross� avat�s�nak 40. �vfordul�ja alkalm�b�l.
R�szletek

�gyf�l-megkeres�sek

2023-09-18 22:06:51

Tisztelt �gyfeleink!

 

Hamarosan telefonon keress�k meg �n�ket az�rt, hogy a m�r N�lunk megk�t�tt KGFB biztos�t�sa mell� Signal CASCO-t aj�nlunk.

R�szletek

T�j�koztat� �gyfeleink sz�m�ra!

2023-09-18 21:50:50
T�j�koztatjuk Tisztelt �gyfeleinket arr�l, hogy Takar�ksz�vetkezet�nk Igazgat�s�g�nak d�nt�se �rtelm�ben r�szt vesz�nk a Sopronban megalap�t�sra ker�l� HAMI Eur�pai Sz�vetkezetben.
R�szletek
« Elďż˝zďż˝ 10 1 2 3 4 5 /5 Kďż˝vetkezďż˝ 10 »