Rajkai Takarék

TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Alap

Általános információk

Általános információk

TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Rugalmasan hozzáférhető megtakarítás versenyképes hozammal!

image

 

• Középtávú, éven túli megtakarítási termék,
• vonzó hozamlehetőség,
• mérsékelt kockázat vállalása mellett.

 

Az Alapon keresztül akár kis összegű, középtávú (éven túli) befektetés esetén is részesülhet a globális tőkepiaci mozgások nyújtotta hozamlehetőségekből. Az Alapkezelő befektetési politikája alapján, a származékos ügyletkötések során vételi és eladási pozíciókat egyaránt felvehet, így az Alap nemcsak a tőkepiaci hozamemelkedést, hanem a csökkenést is ki tudja használni.
Az Alap célja mérsékelt kockázat vállalása mellett a minél magasabb hozam elérése hosszabb távon. A vállalt kockázatokat korlátozza, hogy a teljes nettó tőkeáttétel nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének a kétszeresét.

Az Alap célja az éven belüli állampapírokat reprezentáló RMAX indexnél magasabb hozam elérése hosszú távon, többlet kockázatok vállalásával, akár spekulatív származtatott ügyletek segítségével. Az Alapkezelő célja egy több eszközcsoport elemből álló portfólió kialakítása, amelynek súlyát dinamikusan alakíthatja a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Alap befektetési célpontjai lehetnek állampapírok, vállalati kötvények, hazai és nemzetközi részvények, devizában kibocsátott eszközök és származékos ügyletek is.

Az Alap rugalmasan, országszerte több mint 1000, Takarék megtakarítási termékeket forgalmazó szövetkezeti hitelintézeti fiókban hozzáférhető.

A termék további előnye, hogy Takarék Nyugdíj-előtakarékossági és tartós befektetési számlának minősülő Takarék Adófaragó Befektetési Számlán is elhelyezhető, amellyel adóelőnyök és EHO-mentesség érhető el.


Az adóelőnyök és az EHO-mentesség lehetősége és mértéke a mindenkori, vonatkozó, a tartós befektetési számláról szóló jogszabály(ok)ban meghatározott feltételektől - illetve azok Befektető általi teljesítésétől -, valamint a Befektető egyedi körülményeitől függ, és a jövőben változhat.

 

Alap fajtája: Származtatott ügyletekbe fektető abszolút hozamú alap
Alap típusa: Nyilvános, nyíltvégű
Elszámolás: Vétel/Eladás: T+2 nap
Futamideje: Határozatlan
Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: Minimum 1 év
Névérték: 1 Ft
Alap befektetési jegyei forgalmazásának indulása: 2009. július 9.

Alapkezelő: Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Vezető Forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Az Alap befektetési politikája és elnevezése 2015. június 26. napjától megváltozott. A megadott adatok a változások előtti befektetési politika szerint működő Alap múltbéli teljesítményét tükrözik. Az Alap korábbi neve TakarékInvest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap volt.

 

Az Alap esetében az Alapkezelő által javasolt tartási idő legalább 1 év.
A TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Alapot a  TakarékBank Zrt. mint Vezető Forgalmazó mérsékelt kockázatúnak sorolta be.

Javasolt minimális befektetési idő
nincs Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év
   

 

 x  

 

Vállalt kockázat
Alacsony kockázat Csekély kockázat Mérsékelt kockázat Magas kockázat Nagyon magas kockázat
     x    

Felhívjuk figyelmét, hogy a skálán a legalacsonyabb kockázati szint sem jelent kockázatmentes befektetést! A feltüntetett kockázati kategória nem feltétlenül marad változatlan, idővel módosulhat.

 

Az Alapra ható főbb kockázatok:

• Gazdasági, politikai kockázat
• Hitel kockázat
• Partner kockázat
• Likviditási kockázat
• Működési kockázat és az eszközök letéti őrzéséhez kapcsolódó kockázat
• Származtatott ügyletek kockázat
 

Az Alap tőkevédelemmel, tőkegaranciával nem rendelkezik. Az Alap hozamai múltbeli, úgy nevezett visszatekintő hozamok, amelyek nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. Az Alap származtatott ügyletekbe is fektető befektetési alap, a származtatott ügyletek révén felvehető piaci nettó pozíciók összértéke nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap hozama negatív is lehet, amely akár tőkeveszteséget is eredményezhet.

 

Tájékozódjon a TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Alappal kapcsolatos további információról, illeve a kockázati tényezőkről az Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzata, illetve az Alaphoz tartozó Kiemelt Befektetői Információk elnevezésű dokumentumból, az Alapról az Alap tájékoztatóiban.

Kérjük, hogy befektetési döntése meghozatala előtt figyelmesen olvassa el a kapcsolódó dokumentumokat a Kondíciók és díjak menüpont alatt, tájékozódjon az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól honlapunkon (www.megtakaritasok.takarek.hu), a forgalmazási helyeken, valamint a Diófa Alapkezelő oldalán (www.diofaalapkezelo.hu).A fenti információ tájékoztató jellegű, a tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési- vagy adótanácsadásnak, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

TAKARÉK FHB Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Rugalmasan hozzáférhető megtakarítás versenyképes hozammal!

image

Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, eladás) kapcsolatos költségek az Alap kezelési szabályzatában és a forgalmazási helyeken megismerhetőek.

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjjegyzékben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

  • (,0 KB)

Takarék FHB Abszolút Hozamú Alap Kiemelt Befektetői Információk

  • (,0 KB)
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont