Rajkai Takarék

Adófaragó Befektetési Számla

Általános információk

Általános információk

Adófaragó Befektetési Számla

Az Adófaragó Befektetési Számla egy adókedvezménnyel, vagy adómentességgel egybekötött középtávú megtakarítási forma magánszemélyek részére.

image

Várjuk országszerte több mint 1 000 takarékszövetkezeti fiókunkban!

 

Az új befektetési terméket elsősorban azon 25-55 év közötti Ügyfeleinknek ajánljuk, akik 3-5 éves befektetési időtávban gondolkodnak.

Az Adófaragó Befektetési Számlával rendelkező, megtakarító Ügyfeleink a számlára befizetett összeget – saját döntésüknek megfelelően - forintban vagy devizában denominált értékpapírokba fektethetik be. Ezen belül vásárolhatnak befektetési jegyeket, Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírokat, Magyar Állampapírokat, és TakarékInvest strukturált kötvényeket, valamint a TakarékDirekt rendszeren keresztül kereskedhető, jogszabály által megengedett termékeket.

Az Adófaragó Befektetési Számla termékünket minden olyan belföldi és külföldi, de belföldiként adozó természetes személynek ajánljuk

  • akinek számít, hogy befektetett megtakarításai adómentesen* gyarapodjanak
  • aki 3-5 éves befektetési időtávban gondolkodik,
  • aki forintban, vagy devizában szeretne megtakarítani,
  • aki számára fontos, hogy saját maga döntsön megtakarításának összetételéről,
  • aki a tőkepiacon elérhető befektetések magas, kiemelkedő hozamlehetőségét szeretné kihasználni.

Részösszeg felvételére csak a hároméves lekötési időszak utolsó napján van lehetőség. Egyéb, a futamidő alatt történő részösszeg kivét esetén az Adófaragó Befektetési Számla megszűnik (a számlán lévő állományról az Ügyfélnek rendelkeznie kell).

Az Adófaragó Befektetési Számla szabályai:

Adófaragó Befektetési Számlát minden olyan belföldi és külföldi, de belföldiként adózó természetes személy nyithat, aki a számlanyitással egyidejűleg legalább 25.000 Ft, vagy ennek megfelelő értékű deviza befizetést teljesít az Adófaragó pénzszámlára.

Ezen felül, a számlanyitás naptári évében, eseti vagy rendszeres jelleggel további összegek helyezhetőek el. A számlanyitás naptári évét követően azonban az összegyűjtött pénzösszeg további befizetéssel nem gyarapítható, mivel megkezdődik a 3+2 éves lekötési periódus. A lekötési időszak alatt, a lekötött pénzösszeg a hozamok jóváírásán kívül, további befizetéssel nem növelhető.

Egy naptári éven belül ugyanazon Ügyfél a Takarékbank Zrt.-vel egy Adófaragó Befektetési Számlaszerződést köthet. Amennyiben az Ügyfél a gyűjtögetés évében mondja fel az Adófaragó Befektetési Számláját, úgy új Adófaragó Befektetési Számlaszerződést abban az évben már nem köthet.

Részösszeg felvételére csak a hároméves lekötési időszak utolsó napján van lehetőség. Egyéb, a futamidő alatt történő részösszeg kivét esetén az Adófaragó Befektetési Számla megszűnik (a számlán lévő állományról az Ügyfélnek rendelkeznie kell).

Milyen előnyöket kínál az adófaragó befektetési számla?

A befektetőknek tőkejövedelmeik után kamat –, ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemadót vagy osztalékadót kell fizetniük, azonban az Adófaragó Befektetési Számlával rendelkező Ügyfeleinknek

  • a számlán található befektetések hozamai után csupán 10 % adót* kell fizetniük, amennyiben befektetéseiket legalább hároméves időszakra kötik le a számlán,
  • amennyiben befektetéseiket a teljes ötéves lekötési időszak végéig megtartják a számlán, úgy befektetéseik után Ügyfeleink teljes adómentességben* részesülnek.

Egyedi kedvezmények:

  • Nálunk számlanyitási díj nélkül nyithat Adófaragó Befektetési Számlát
  • Kedvező mértékű számlavezetési díj
  • Országszerte közel 600 értékesítési ponton elérhető

Az Adófaragó Befektetési Számla segítségével, Ügyfeleink megtakarításaikat szabadon, saját döntésük alapján oszthatják meg a Takarékbank Zrt. különböző típusú, lejáratú, kockázatú, hozamú, forintban vagy devizában kibocsátott befektetési lehetőségei között.

* A feltüntetett adómentességre és a kedvezményes adókulcsra a mindenkori szja törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Adófaragó Befektetési Számla

Az Adófaragó Befektetési Számla egy adókedvezménnyel, vagy adómentességgel egybekötött középtávú megtakarítási forma magánszemélyek részére.

image

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Jelen oldalon írottak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. Jelen oldalon foglaltak alapján a Takarékbankkal szemben igény nem érvényesíthető, azokért a társaság felelősséget nem vállal.

Kapcsolódó dokumentumok
 

Információk

Információk

Adófaragó Befektetési Számla

Adófaragó Befektetési Számla és normál értékpapírszámla hozamainak összehasonlítása

Adófarag

Adófaragó Befektetési Számla és normál értékpapírszámla hozamainak összehasonlítása

A grafikon és a táblázat azt mutatja be, hogy az Adófaragó Befektetési Számlára történő 1 000 000 forintos pénzelhelyezés és egy feltételezett évi 5%-os hozam esetén hogyan alakul a befektetés hozama a megállapított adó mértékével korrigálva az 5 éves, illetve a 3 éves lekötési időszak esetén, összehasonlítva azt egy normál értékpapír számlával.

A befektetések hozamának alakulása és a megállapított adó mértéke 1 000 000 forintos pénzelhelyezés és egy feltételezett évi 5%-os hozam esetén* (forint).
A megállapított adó mértéke a teljes futamidőre vetítve.
Befektetési periódus
Adófaragó Befektetési Számla 5 éves lekötési időszak Adófaragó Befektetési Számla 3 éves lekötési időszak Normál értékpapírszámla**
1 év 1 050 000 1 050 000 1 042 000
2 év 1 102 500 1 102 500 1 085 764
3 év 1 157 625 1 157 625 1 131 366
4 év 1 215 506 - 1 178 883
5 év 1 276 282 - 1 228 397
A megállapítot adó mértéke a teljes futamidőre vetítve - 15 763 43 504
A befektetés nettó hozama 1 276 282 1 141 863 1 228 397

 * A befektetések összetétele az Ügyfél döntésétől függ, más termékbe történő befektetés esetén a hozam a fentiekben számítottól jelentősen eltérhet.
**Az egyes periódusokban feltüntetett hozam, a befektetés kamatadóval csökkentett nettó hozama

 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont