Általános információk

Általános információk

TakarékHitel Plusz

Közeljövőben beruházást tervez? Azonnali megoldást kínál Önnek a TakarékHitel Plusz termékünk!

Miért érdemes a TakarékHitel Pluszt választani?

 • Akár 100 millió Ft-ot igényelhet.
 • Forgóeszköz finanszírozási vagy tárgyi eszköz beszerzési igény esetén azonnali megoldás lehet.
 • Gyors hitelbírálat.

A TakarékHitel Plusz fontosabb jellemzői:

A hitel összege:

 • minimum: 1.000.000,- Ft
 • maximum: 100.000.000,- Ft

A kölcsön futamideje:

 • Termék maximális futamideje: 10 év
 • Maximális türelmi idő: 1 év

Termék devizaneme: HUF vagy EUR

Igénylési feltételek:

Az igénylőre vonatkozó feltételek:

 • A hitelt kérő társaság és az esetleges kapcsolt vállalkozások – a hitelkérelem benyújtásakor – nem állnak csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás (végelszámolás alól kivétel a kapcsolt vállalkozás) alatt, valamint nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás;
 • A hitelt kérő társaságnak és a kapcsolt vállalkozásoknak a KHR-ben nyilvántartott adatai alapján, a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben lejárt (és vissza nem fizetett) hitele, hitelezési vesztesége vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelme nem lehet;
 • A hitelt kérő vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív;
 • A hitelt kérő vállalkozás üzemi eredménye az utolsó két lezárt pénzügyi évében meghaladja legalább a vállalkozás által fizetett kamatok mértékét;
 • Az ügyfélnek nem lehet a hitelintézettel szemben fennálló - 30 napot elérő, 50 ezer Ft összeget meghaladó - rendezetlen hiteltartozása, valamint a korábbi hiteltörténet vonatkozásában sincsen negatív információ;
 • Az elmúlt 12 hónapban nem volt tulajdonos váltás 20%-ot meghaladó tulajdoni hányad tekintetében, kivétel a tulajdonosok vagy közeli hozzátartozóik közötti tulajdon átruházást;
 • A 20%-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosokról valamint az önálló cégjegyzőkről nincs negatív információ a KHR-ben ;
 • A vállalkozás Hitelintézetnél vezetett számlája ellen az elmúlt 12 hónapban nem, vagy csak részben teljesült előnyösen rangsorolt inkasszó nem volt;
 • A hitelfelvevőnek meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a vonatkozó Európai uniós előírásoknak.

A kezesekre vonatkozó feltételek:

 • Kezességet olyan legalább 50% szavazattal rendelkező közvetlen, vagy közvetett tulajdonos (vagy több tulajdonos együtt) vállalhat, aki nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel, vagy folyamatos tartózkodási engedéllyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély;
 • A kezesnek meg kell felelnie a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által támasztott feltételeknek;
 • A kezességet vállaló magánszemély a KHR adatbázisában lejárt tartozással nem szerepelhet;
 • Betéti társaság esetén kötelező a kültag bevonása (is) kezesként.

Hol igényelheti a TakarékHitelt?

A TakarékHitelt a TakarékPont hálózatba tartozó Hitelintézetek kirendeltségein igényelheti.

A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó feltételek:

Fedezetként kizárólag olyan ingatlan fogadható be, amely per-, teher- és igénymentes (kivéve bizonyos szolgalmi jogok, melyek az értékesíthetőséget nem befolyásolják), önálló használata, értékesíthetősége és értéke semmilyen szempontból nem korlátozott.
Jelen termék vonatkozásában fedezetként elfogadott ingatlanok:

 • Lakóház, lakás
 • Üdülő
 • Iroda
 • Üzlethelység
 • Építési telek
 • Ipari célú létesítmények
 • Gazdasági épület
 • Minimum 5ha területű, 1/1 tulajdonban lévő szántó besorolású terület, amely legalább 15 aranykorona értékű

Ingatlanokra vonatkozó további előírások:

 • Családi ház, üdülő, ikerház, sorház esetén 90 napnál nem régebbi helyszínrajz vagy térképmásolat csatolása szükséges, melyen az adott felépítmény feltüntetésre került.
 • Építési telek esetén be kell csatolni a beépíthetőséget igazoló dokumentumokat.
 • Amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan haszonélvezeti- és/vagy özvegyi joggal terhelt, nyilatkozatot kell csatolni ezen jogokról való lemondásról.
 • Osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan akkor fogadható be fedezetként, ha lakóingatlan vagy üdülő besorolású és csatolásra kerül az ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati és tulajdonjogi megosztási megállapodás, amely tartalmazza az elővásárlási jogról való lemondást is.

Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez?

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött Hitelkérelem formanyomtatvány és Kiegészítő Adatlap, cégszerűen aláírva;
 • Az ügyfél legutolsó lezárt éves beszámolója (kiegészítő mellékletekkel és könyvvizsgálói záradékkal együtt), valamint ugyanezen időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat;
 • Az ügyfél rendelkezésre álló legfrissebb (három hónapnál nem régebbi) tárgyévi főkönyvi kivonata;
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolások (NAV, VPOP szükség szerint) illetve az átütemezésről szóló megállapodás, ha van ilyen;
 • A fedezetként felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap Takarnet rendszerből lekért nem hiteles másolata vagy hiteles másolatának eredeti példánya és a tulajdoni lap alapján az esetlegesen szükséges egyéb dokumentumok, nyilatkozatok;
 • A Hitelintézet által elfogadott értékbecslő által készített hivatalos értékbecslés az ingatlanról;
 • Az ügyletbe bevonandó készfizető kezesek személyi azonosító okmányainak másolata;
 • A magánszemély készfizető kezes és zálogkötelezett hozzájáruló nyilatkozata adatainak megismeréséhez és kezeléséhez a Hitelintézet, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és más, az ügylethez kapcsolódó viszontgarantőr által;
 • Az ügyfél adatainak a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából való előzetes lekérdezéshez (EIK) szükséges hozzájáruló nyilatkozata;
 • A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához szükséges kezességvállalási kérelem és a kérelem mellékletét képező ügyfél nyilatkozatok;
 • A Hitelintézet egyéni mérlegelés alapján további dokumentumok, igazolások benyújtását is előírhatja.

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. általános tájékoztatóját az alábbi linken érheti el.

További, részletes információért forduljon a TakarékPont fiókhálózat munkatársaihoz!

 

Dokumentumok

Dokumentumok

TakarékHitel Plusz

A TakarékHitel Pluszra vonatkozó részletes információk és feltételek a vonatkozó, mindenkor hatályos terméktájékoztatóban, valamint a Takarékpontban résztvevő, hitelt nyújtó Hitelintézet vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményében és Általános Szerződési Feltételeiben, illetve Üzletszabályzatában találhatók. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

TakarékHitel Plusz termékhez kapcsolódó dokumentumok

Ügyféltájékoztató - TakarékHitel Plusz

TakarékHitelPlusz Benyújtandó dokumentumok listája

TakarékHitelPlusz Hitelkérelem

TakarékHitelPlusz Kiegészítő adatlap

Adatkezelési nyilatkozat

TakarékHitel Plusz terméktájékoztató

TakarékHitel Plusz kondíciói

A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatában.

 
Érdeklődés vállalkozói termékekhez

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a vállalkozóknak kínált lehetőségek tekintetében, kérjük adja meg elérhetőségeit és mi hamarosan felkeressük Önt!

Termék összehasonlítás