Általános információ

Általános információ

Gazdahitel-Gazdakártya

A Gazdahitel-Gazdakártya az agrárágazatban tevékenykedő KKV-k részére forgóeszköz és beruházás finanszírozására szolgáló maximum 3 éves futamidejű hitel az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kedvezményes kezességi díjával. 10 millió Ft alatt ingatlanfedezet nélkül.

A Gazdahitel-Gazdakártya a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség (OTSZ), az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium együttműködésével jött létre 2007 őszén.

A Gazdahitel-Gazdakártya a Takarékszövetkezeti Integrációba tartozó hitelintézetek (takarékszövetkezetek/bankok) forgalmazásában, sikeres konstrukciónak bizonyul, az agrárágazatban tevékenykedő vállalkozások részére biztosít könnyen elérhető, rugalmas finanszírozási lehetőséget, segítve ezzel működésüket, gazdálkodásuk megújítását. A konstrukcióhoz kapcsolódik egy speciális dizájnnal rendelkező – MasterCard Electronic Business kártya is.

Hiteligénylők lehetnek az agrárágazathoz kapcsolódó KKV-nak minősülő mikro-, kis-, és középvállalkozások, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ-ek), mezőgazdasági őstermelők beleértve a családi gazdálkodókat (családi gazdaságot) és mezőgazdasági kistermelőt, valamint családi vállalkozót.

A konstrukció keretében folyósított forrás mezőgazdasági termék előállításával, halászattal, továbbá erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységeket finanszírozhat, felhasználható forgóeszközök, beruházások finanszírozására.


A Gazdahitel-Gazdakártya folyószámla jellegű hitel összege 1.000.000 forinttól – 15.000.000,- forintig terjedhet – 1 millió forintonként emelkedő összegben -, melynek futamideje 91 naptól 3 évig tarthat.

Kondíciók

 • a hitel devizaneme: forint (HUF)
 • a hitel kamata: 1 havi BUBOR + 4,5% kamatfelár / év;
 • kezelési költség: 0,8% / év;
 • egyszeri, kedvezményes kezességi díj (az ügyfél fizeti az AVHGA részére):
  • egy éves futamidőig a garantált hitelösszeg egyszeri 0,4 %-a,
  • egy és két év közötti futamidőig 0,7 %,
  • két és három év között futamidőig 0,9 %

a kedvezményes díj, mint a támogatáshoz való jutás egy lehetséges módja, jogszabályokban meghatározott korlátok mellett.

A hitel fedezete az AVHGA maximum 80%-os kezességén túl,
10 millió forint igényelt hitelösszegig az árbevétel 30%-áig terjedő hitelnagyság esetén:

 • harmadik személy készfizető kezessége a hitel és járulékai erejéig,
 • felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra a Takarékszövetkezetnél és más hitelintézetnél vezetett pénzforgalmi számlá(k)ra.
 • az árbevétel 50%-áig terjedő hitelnagyság esetén, az előbbieken túl:
 • jelzálogjog ingatlanon.

11 millió forint és a feletti hitel esetén, a fentieken túl

 • jelzálogjog a kölcsön és járulékai erejéig az Ügyfél, illetve harmadik személy tulajdonát képező ingatlanon.

Ingatlanfedezet esetén a készfizető kezesség opcionális.

Nem finanszírozható:

 • mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása,
 • import áruk helyett hazai áru preferálása,
 • export tevékenység.

 

Agrárágazathoz tartozó vállalkozás: e konstrukció keretében a
- tevékenységi kör vonatkozásában mindazon vállalkozások finanszírozhatók, amelyek:
fő tevékenységként a TEÁOR ’08 szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, alágazatba, valamint a 02., 03. ágazatba tartozó tevékenységet folytatnak és fő tevékenységük folyó finanszírozásához igénylik a hitelt;
- igazoltan a TEÁOR ’08 szerinti 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.7, alágazatba, valamint a 02., 03. ágazatba tartozó bejegyzett tevékenység végzése céljára igénylik a hitelt, fő tevékenységüktől függetlenül.

Gazdahitel-Gazdakártya igénybevételének további feltételei:

- a hiteligénylőnek (cégnyilvántartásba) bejegyzett cégnek kell lennie, illetve legalább 1 éves tevékenység végzését igazoló vállalkozói, illetve őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie. Különböző gazdálkodási formában folyamatosan végzett azonos típusú tevékenységet jogfolytonosként lehet kezelni (pl. őstermelőként kezdett és ezt követően társaságot alapított ugyanazon tevékenység folytatására).
- a hitelkérelmet benyújtónak rendelkeznie kell egy lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó – a vállalkozási formához igazodó – éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval vagy egy teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói/őstermelői működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással (az egy éves gazdálkodási múltba a jogelőd működési ideje is beszámítható, az előtársasági időszaké viszont nem),
- a hiteligénylőnek a Hitelintézetnél rendelkeznie kell pénzforgalmi számlával, vagy a konstrukcióban történő részvétel érdekében pénzforgalmi számlát kell nyitnia és azt minimum a finanszírozás futamideje alatt fenntartania, a pénzforgalmi számlához egy Gazdakártya, mint főkártya és három társkártya igényelhető,
- a hiteligénylőnek dokumentáltan igazolnia kell, hogy nem rendelkezik lejárt hitel, adó, és egyéb tartozással,
- a hiteligénylőnek teljesítenie kell az Agrár-Vállalkozási és Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzatában rögzített feltételeket (pl.: nem lehet a vállalkozás nehéz helyzetben),

Nem finanszírozható

Azon vállalkozás, amely Adósa vagy Kezese bármely hitelintézetnél kizárólag kezességvállaló intézmény készfizető kezességével és harmadik személy (magánszemély vagy vállalkozás) kezességével biztosított hitelkonstrukció keretében nyújtott hitelnek (azaz Könnyített fedezetű hitelnek), illetve amelynek ilyen ügyletre van elbírálás alatt beadott hitelkérelme, továbbá, ha a vállalkozás többségi tulajdonosa ilyen hitelhez kezességet vállalt. Kivételt képez ez alól a már fennálló Könnyített fedezetű hitel olyan kiváltása/megújítása, mely során ezen korábbi hitel a folyósítással megszűnik. A hiteligénylőnek és a kezesnek az előzőekről nyilatkoznia kell.

Egy vállalkozás egyidejűleg egy Gazdahitellel rendelkezhet, egy Gazdahitelért vállalhat készfizető kezességet, nem lehet egy időben Gazdahitel konstrukcióban Adós és Kezes is. Ügyfélcsoport esetén a 15 millió Ft hitel összeghez több Gazdahitel, s ennek megfelelően több Gazdakártya is kapcsolódhat. Ha az ügyfél (ügyfélcsoport) 10 millió Ft Gazdahitelt vett igénybe vagy 10 millió Ft kezességet már vállalt ügyfélcsoporton belüli tagnak nyújtott Gazdahiteléért (azaz már fennáll összesen 10 millió Ft kockázatvállalás), akkor az ügyfélcsoport további tagjának, maximum 5 millió Ft Gazdahitel és kezességvállalási lehetőség csak ingatlan biztosíték bevonása mellett adható. Ez esetben (10 millió Ft-ot meghaladó Gazdahitelnél és ügyfélcsoporton belüli kezességnél) az ügyfélcsoporttal szemben fennálló Gazdahitel teljes összegére ingatlan bevonása is szükséges.

Bővebb információ a Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció főbb kondícióira vonatkozó ismertetőben a Hitelintézet vonatkozó Hirdetményében és Üzletszabályzatában található.

 

Dokumentumok

Dokumentumok

Gazdahitel-Gazdakártya

Gazdakártya - Forgalmazó helyek listája

Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

Általános Szerződési Szabályok

Agrár-Vállalkozási és Hitelgarancia Alapítvány Üzletszabályzata

Gazdahitel-Gazdakártya kondíciói

A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatában.

 
Érdeklődés vállalkozói termékekhez

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a vállalkozóknak kínált lehetőségek tekintetében, kérjük adja meg elérhetőségeit és mi hamarosan felkeressük Önt!

Termék összehasonlítás