Általános információk

Általános információk

TakarékMatrica Program

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a TakarékMatrica Program 2016. augusztus 31. napján megszűnik. A matricacsomagok a program befejeződése után még 60 napig, azaz 2016. november 1. napjáig elérhetőek, a betelt albumok beváltására szintén ebben az időszakban van lehetőség.


KEDVES ÉRDEKLŐDŐ!

Üdvözöljük Önt és Gyermekét a TakarékMatrica Programban!

MI A TAKARÉKMATRICA PROGRAM? 

Megtakarítási program, amelyben szeretnénk az Ön segítségével megtanítani gyermekének, hogyan lesz a zsebpénzből bicikli a felnőttek világában.
A programban történő részvétel feltétele, hogy gyermeke számára Csemete számlát nyitnak az Ön számlavezető, illetve amennyiben nem rendelkeznek még személyes kapcsolattal, akkor az Önökhöz legközelebb eső TakarékPont fiókban. A Csemete számla megnyitásakor gyermeke egy TakarékMatrica albumot kap ajándékba.
A Csemete számlanyitást követően minden erre történő, minimum 500 Ft személyes befizetés után 1 csomag matricát kap a Befizető a TakarékPontnál, amelyet gyermeke az albumba ragasztva gyűjthet. A matrica gyűjtögetésének élménye mellett így a fiatalokat takarékoskodásra is neveljük.

Amennyiben gyermeke összegyűjti a 160 különböző matricát, ezeket beragasztja a számlanyitáskor kapott TakarékMatrica albumba, és azt bemutatja a számlavezető fiókban, úgy további ajándékkal jutalmazzuk a megtakarítást.

A TakarékMatricával a szülők egy olyan szolgáltatást kapnak, amely segítségével a hétköznapokon egyébként is esetlegesen jelentkező költség (matrica-, kártyavásárlás stb.) csökkenthető és megtakarítássá alakítható - miközben a gyerekek egy értékes és szép, a Fővárosi Állat- és Növénykert állatait ábrázoló matricakollekció összegyűjtésére kapnak lehetőséget egy egyedi albumban. Gyarapíthatják a társas kapcsolataikat és ismereteiket a képek egymás közti csereberéjével, a gyűjtőalbumban található értékes információkkal és a takarékoskodás során szerzett tapasztalataikkal.
Kérjük, kísérje el gyermekét a számlanyitás, a befizetések, és az ajándék átvételek alkalmával.


A részletek tekintetében, olvassa el figyelmesen a Szabályzatot, amelyben minden fontos információt megadtunk a Programról.


A Csemete számla további részleteit itt találja.
 

Látogasson el az Önhöz legközelebb eső TakarékPont fiókba!

 

A program szabályzata

A program szabályzata

TakarékMatrica Program

TakarékPont TakarékMatrica program szabályzata

image

1. Részvétel feltételei
A Takarékbank Zrt. által, a TakarékPontok és a TakarékMatrica programnak a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetekre történő kiterjesztését lehetővé tevő együttműködési megállapodást aláíró, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetek közreműködésével szervezett TakarékMatrica programban (a továbbiakban Program) részt vehetnek mindazok a 3. életévüket már betöltött, de 14. életévüket még be nem töltött természetes személyek, akik a program ideje alatt a lenti feltételeknek megfelelően, bármely magyarországi TakarékPont fiókban vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben Csemete számlát nyitnak (a továbbiakban: Számlatulajdonos), valamint azon természetes személyek, akik a Csemete számlára a 2. pontban meghatározott módon befizetést teljesítenek (a továbbiakban együttesen: Befizetők). A program keretén belül Számlatulajdonos nevében minden esetben törvényes képviselője jár el.
Csemete számla nyitása és a programban való részvétel kizárólag a TakarékPont hálózatba tartozó és az együttműködési megállapodás aláírásával a Programhoz csatlakozó, nem TakarékPontos hitelintézeteken keresztül lehetséges.
 

2. Részvétel részletes szabályai
A TakarékPont fiókban vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben a Csemete számlára történő személyes befizetés teljesítése esetén minden min. 500,- Ft-os befizetés esetén 1, azaz egy, minden min. 1 000,- Ft-os befizetés esetén 2, azaz kettő, minden min. 1 500,-Ft-os befizetés esetén 3, azaz három csomag TakarékMatricát kap (az egy befizetés alkalmával maximálisan kiadható matricacsomagok száma 3 darab) a Befizető.
A Számlatulajdonos csak törvényes képviselőjével együtt teljesíthet befizetést. A Csemete számlára történő utalás esetén az átutalt összegek után az utaló/Számlatulajdonos nem jogosult TakarékMatrica csomagra. A befizetések után járó TakarékMatrica csomag átvételére csak és kizárólag a befizetéssel egy időben jogosult a Befizető, az át nem vett csomagot a későbbiekben már nem kérheti.

  • a. Extra matricák

A Program során, amennyiben a Számlatulajdonos aktuális számlaegyenlege eléri az alábbi táblázatban részletezett szinteket, az album bemutatásával egyidejűleg jogosulttá válik az elért szinthez tartozó 1 darab, az alábbi táblázatban feltüntetett extra matricára, melynek átvételére az album bemutatója jogosult. A Számlatulajdonos kizárólag törvényes képviselőjével együtt veheti át a matricát. Az extra matrica átvételének tényéről a fiókban a Számlatulajdonos egy pecsétet kap a bemutatásra kerülő albumba. Albumonként az adott szint teljesítéséért csak egyszer kapható extra matrica. Extra matricát kizárólag a Számlavezető helyen kaphatnak a Befizetők.


aktuális számlaegyenleg -   2.000 Ft; extra matrica - E5
aktuális számlaegyenleg -   4.000 Ft; extra matrica - E10
aktuális számlaegyenleg -   6.000 Ft; extra matrica - E15
aktuális számlaegyenleg -   8.000 Ft; extra matrica - E20
aktuális számlaegyenleg - 10.000 Ft; extra matrica - E25
aktuális számlaegyenleg - 12.000 Ft; extra matrica – E30
aktuális számlaegyenleg - 14.000 Ft; extra matrica – E35
aktuális számlaegyenleg - 16.000 Ft; extra matrica – E40

  • b. Gyűjthető matricák

• 160-féle TakarékMatrica
A gyűjtőalbumot – mint tájékoztató füzetet – a Számlatulajdonos a Csemete számla megnyitásával együtt kapja meg – amennyiben még nem rendelkezik vele -, melyben megtalálhatja a Program részletes ismertetését.

  • c. A matricákkal kapcsolatos egyéb tudnivalók

A matricák kereskedelmi forgalomban nem kapható, önállóan nem forgalmazott termékek. A matricák fóliaborításban kerülnek átadásra, 1 csomagban 5 darab matrica található. A promócióban 160 különböző matrica vesz részt, azonos csomagolásban, így átadáskor nem állapítható meg, hogy melyik sorszámú matricák vannak a fóliában. A matricák cseréjére a TakarékPont fiókokban és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetekben nincs lehetőség. A 160 különböző matrica közül 8 db nem található meg a csomagokban, ezek az extra matricák kizárólag a Számlavezető helyeken vehetők át a fentebb részletezett feltételeknek megfelelően.
A Befizető átruházhatja harmadik személyre az általa nem igényelt matricákat, de a TakarékPont vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézet munkatársainak nem ajánlhatja fel, a munkatársak ezeket nem fogadhatják el.
Amennyiben a Számlatulajdonos matricagyűjtő füzete betelik, úgy újabb füzetet bármelyik TakarékPont fiókban vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben a betelt album bemutatásával egyidejűleg díjmentesen kérhet.

  • d. Egyéb ajándékok a TakarékMatrica Program időtartama alatt

Amennyiben a Számlatulajdonos a program időtartama alatt a TakarékPont fiókokban vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetekben bemutatja a teljesen betelt TakarékMatrica albumot, ajándékot kap. Az ajándékok listáját a fiókokban kifüggesztett, valamint a www.takarekpont.hu oldalon elérhető tájékoztató tartalmazza.
A Számlatulajdonos ajándékra való jogosultságát a TakarékPontos vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézet az érvényes matricák alapján ellenőrzi. Vitás esetekben az ajándékra való jogosultságot a TakarékPontos vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézet megtagadhatja.
Kizárólag a 160 egymástól különböző, és semmilyen duplikált matricát nem tartalmazó betelt album bemutatása esetén a Számlatulajdonos a www.takarekpont.hu honlapon található egységes ajándékot kaphatja a készlet erejéig. Valamely ajándék időleges hiányáért a TakarékPont hálózat hitelintézeteit vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézeteket felelősség nem terheli. A honlapon megjelenített fényképek kizárólag tájékoztató jellegűek. Az egyes ajándéktárgyakhoz kizárólag a honlapon szövegesen feltüntetett kiegészítők tartoznak.
Az ajándék átvétele a törvényes képviselő által megjelölt TakarékPont fiókban vagy a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben történik, leghamarabb a betelt album fiókban történő bemutatását követő 5. banki munkanapon.
A TakarékPont fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben a honlapon szereplő ajándékon változtasson, vagy bevonja azt. Ilyen esetekben a TakarékPontos és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetek a Számlatulajdonosokat a TakarékPontos vagy Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetek fiókjaiban elhelyezett és a honlapon feltüntetett tájékoztatóban tájékoztatják. Az egyes ajándékok bevonásából származó, Számlatulajdonost ért károkért a TakarékPont nem vállal felelősséget. A Program keretében kapható ajándékok változtatásának jogát a Takarékbank Zrt. fenntartja magának. Az egyszer már bemutatott 160 egymástól különböző matricát tartalmazó betelt album újabb ajándék kiváltáshoz nem használható, az ajándék átvételét a pecsétlapon elhelyezett pecsét igazolja.
 

3. Egyéb rendelkezések
A TakarékPont fiókok és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetek a TakarékMatrica Programban résztvevőknek nem oszthatnak a jelen Programszabályzatban fel nem tüntetett ajándéktárgyat. A TakarékMatrica Program kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk, a TakarékPont hálózat tagjai és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetek kizárólag jelen Programszabályzatban foglalt feltételek alapján, a TakarékPont fiókokban és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetekben kifüggesztett, valamint a www.takarekpont.hu oldalon elérhető tájékoztatóban szereplő ajándéktárgyak átadására vállalnak kötelezettséget, azok készletének erejéig.
A Takarékbank Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Programszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
Reklamációkat és panaszbejelentést az [email protected] e-mail címre várjuk.
 

4. A TakarékMatrica Program időtartama
A TakarékMatrica Program 2013. szeptember 01. napjától kezdődik és visszavonásig érvényes. A Takarékbank Zrt. fenntartja magának a jogot a program megszüntetésére. A Program esetleges megszüntetéséről szóló értesítés az összes TakarékPont fiókban és a Programban részt vevő, a TakarékPont hálózatba nem tartozó hitelintézetben kifüggesztésre kerül, legalább 15 munkanappal a megszüntetését megelőzően. A Program befejeződése után további matrica már nem gyűjthető és a Számlatulajdonosok további 60 napig válthatják ajándékokra a már betelt albumokat. Ezt követően a betelt albumokat ajándékokra váltani, vagy ezzel kapcsolatosan igényt támasztani nem lehet.
 

A Programban résztvevő hitelintézetek listája az alábbi linken érhető el: http://www.takarekpont.hu/takarekmatrica/
 

image

A kizárólag 160 egymástól különböző, és semmilyen duplikált matricát nem tartalmazó betelt album bemutatása esetén kapható ajándékok.

 

Kiegészítő információk

A jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek vagy
hivatalos tájékoztatónak, célja a termék iránti érdeklődés felkeltése.
A Csemete számla és a TakarékMatrica Program kondícióit, a szerző-
déskötés feltételeit, a kapcsolódó díjtételeket, a kamatok mértékét és
a további információkat megtalálja az igénylés helyén a szolgáltatást
nyújtó Hitelintézet vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében, az
Általános Szerződési Feltételeiben és Üzletszabályzatában, valamint a
www.takarekpont.hu weboldalon
  

Érdeklődés

Érdeklődés

TakarékMatrica Program

Válassza ki az Önhöz legközelebb eső Takarékpont fiókot, ahol érdeklődhet Programunkról.

Fiókhálózatunkat itt találja - szeretettel várjuk!

image

 

CSEREBERE EGYSZERŰEN!

TakarékMatrica Programunk keretében 2013. november 6-án elindult a TakarékPont Facebook oldalán legfrissebb alkalmazásunk, amellyel egy újabb, interaktív kommunikációs felületet kapcsoltunk a megtakarítási szolgáltatásunkhoz. Célunk az új eszköz bevezetésével, a gyűjthető matricák csereberéjén keresztül hozzájárulni a Program további népszerűsítéséhez.

Cserebere alkalmazásunkat itt találja.

 Adatvedelmi nyilatkozat TakarékMatrica

  • (,0 KB)

 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont