Rajkai Takarék

Iskola Takarékszövetkezeti Csoport (már nem forgalmazott)

ITKSZ

ITKSZ

Iskola Takarékszövetkezeti Csoport (már nem forgalmazott)

Célunk, hogy Takarékszövetkezetünk munkáját megismertessük a diákokkal. Feladatunk a tanulók pénzmegtakarításainak gyűjtése, nyilvántartása, valamint a bevételekből az iskola oktatási, kulturális és sport tevékenységének támogatása.

Az ITKSZ tagja lehet törvényes képviselőjének hozzájárulásával minden - az iskolába beiratkozott és az oktatáson rendszeresen részt vevő – tanuló, aki 1db 100,- Ft összegű részjegyet jegyez és befizet. Az ITKSZ munkáját segítő tanárok is tagjai lehetnek a szövetkezetnek. A 100 Ft-os részjegy befizetéséről minden tag igazolást kap.

Az iskolai takarékbetét elhelyezésére szolgáló lakossági bankszámlát a tanárelnök nevére kell megnyitni. Az ily módon megnyitott lakossági bankszámla díj és költségmentes. Kamata a Takarékszövetkezet hirdetményében kerül meghatározásra.

A betétek gyűjtésével, ügyviteli feladatok ellátásával az ITKSZ tagjai bízhatók meg, meghatározott időtartamra, valamint legalább két szövetkezeti tagot kell megbízni a betétgyűjtéssel (tanár felügyelete mellett, meghatározott napokon).

Lejárat, kamatozás: Az alapértelmezés a tanév, a kamatozás szeptember 1-től május 31-ig tart. A tőkét és a kamatokat a tanév végével nem kötelező felvenni. A kamatszámítás kezdő napja a betételhelyezés napja, záró napja a lejárat előtti nap. Kamatjóváírás a betét felhasználása esetén lejáratkor, időarányos kamatjóváírás pedig minden év december 31-én tőkésítésként történik.

A betét visszafizetése: Évközi részkifizetés nincs. Ha a tanuló az év közben távozik az iskolából, úgy betétje visszafizetésre kerülhet. A tanulócsoportok, osztályok által befizetett közösségi célú betétek elhelyezése a lakossági bankszámla mellett működő elkülönített számlára történhet, a képviselői nyilatkozat alapján az iskolai takarékbetéttől elkülönítve. Az eljárás és a fizetendő kamat kiadása az előbbiekkel azonosan történik.

Az ITKSZ tagjai között minden tanév végén nyereménysorsolás van.

Az Iskolai takarékbetétlap OBA által biztosított betét.

 

 

 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont