Általános információk

Általános információk

Bankváltás

Az alábbiakban szeretnénk Önt tájékoztatni az egyszerűsített bankváltás folyamatáról, melyre 2009. óta van lehetőség az erről szóló bankszövetségi ajánláshoz csatlakozó bankoknál/takarékszövetkezetnél. Ezen hitelintézetek listáját a www.bankszovetseg.hu oldalon találja. Az egyszerűsített bankváltási folyamat lehetővé teszi Önnek, hogy meglévő bankszámláját a lehető legegyszerűbben szüntethesse meg, és nyithassa meg új bankszámláját az Ön által újonnan választott pénzforgalmi szolgáltatónál.

Mi a bankváltási eljárás célja?

A pénzforgalmi szolgáltatók egymással együttműködve a bankot váltani kívánó ügyfelek bankváltását segítsék annak érdekében, hogy ügyfelek ezt minél gyorsabban és egyszerűbben megvalósíthassák.

Melyek a bankváltás lépései?

 • Önnek az új pénzforgalmi szolgáltatónál kifejezetten kérnie kell a bankváltást. Kérjük, hozza magával személyazonosító okmányát, lakcím kártyáját és régi bankszámlájának számát.
 • Ezek alapján töltse ki és írja alá a „Bankváltás kezdeményezése” c. dokumentumot, mely alapján az új szolgáltató megkezdi a bankváltás intézését. A bankváltás megtörténtéről (vagy az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákról) új szolgáltatója fogja tájékoztatni Önt.
 • A teljes bankváltáshoz minden egyéb, a bankszámlához kapcsolódó szerződést előzetesen fel kell mondani. A bankszámlaszerződést NEM lehet felmondani, ha:
  • társtulajdonosa (ha van) nem kezdeményezi a bankváltást,
  • számlaegyenlege negatív,
  • élő bankkártya- vagy hitelkártya-szerződése van, illetve a dombornyomott kártyája megszüntetésére 30 napon belül került sor,
  • inkasszót, hatósági átutalást, átutalási végzést vagy végrehajtást nyújtottak be ellene, és ez a bankváltáskor folyamatban van,
  • elektronikus banki szolgáltatás kapcsolódik hozzá,
  • élő betétlekötése van,
  • kapcsolódik hozzá olyan hiteltörlesztésre vonatkozó megbízás, mely csak az adott bank által vezetett bankszámláról törleszthető,
  • SMS- vagy széfbérleti szerződés, postafiók-szolgáltatás kapcsolódik hozzá,
  • vitás tranzakció, ügyfélpanasz kivizsgálása van folyamatban,
  • a bankváltási eljárás során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált, vagy akár az Új Bank, akár a Régi Bank tudomást szerez a számlatulajdonos haláláról,
  • alszámla kapcsolódik hozzá,
  • egyenlegét zárolták,
  • folyószámlahitel szerződés kapcsolódik hozzá,
  • valamely más banki szolgáltatáshoz kapcsolódik.
 • Fontos tudnia, hogy a szerződés nem szűnik meg csak azért, mert Ön nem használja a bankszámláját!

A kapcsolódó szerződéseket általában írásban és személyesen lehet felmondani, de az egyes bankok gyakorlata lehetővé teheti a szóbeli vagy elektronikus úton történő felmondást.

Milyen határidőkkel történnek a bankváltás egyes lépései?

 • Az új pénzforgalmi szolgáltató 5 banki munkanapon megküldi a korábbi szolgáltatónak a „Bankváltás kezdeményezése” c. dokumentumot.
 • Jelenlegi számlavezetője ezt követően 7 banki munkanapon belül igazolja vissza a kérelem teljesíthetőségét vagy elutasítását. Amennyiben nem történik elutasítás, akkor azt is visszaigazolja, hogy milyen határidővel tudja a kérelemben szereplő kéréseket teljesíteni.
 • A bankváltás elfogadásának megérkezését követően az Ön újonnan választott számlavezetője 7 banki munkanapon belül beállítja a saját rendszerében a jelenlegi számlavezetőjétől átvett fizetési megbízások teljesítését az Önnel és partnereivel megállapodott érvényességgel.

Mik a bankváltás költségei?

A bankváltással kapcsolatban a szolgáltatók díjat, költséget nem számíthatnak fel, a bankváltással összefüggő tájékoztatás ingyenes kell, hogy legyen. A meglévő bankszámla megszüntetését szintén díj és költségmentesen kell teljesíteni.

Mik a bankváltási kérelem elutasításának okai?

 • az új szolgáltatónál történt számlanyitás alkalmával közölt azonosító adatainak bármelyike eltér a jelenlegi számlavezetőjénél nyilvántartott azonosító adattól,
 • Ön nem a jelenlegi számlavezetőjénél bejelentett módon írta alá a bankváltási kezdeményezést,
 • a kezdeményezésen megjelölt számlaszám a jelenlegi számlavezetőjénél nem létezik vagy nem Önhöz kapcsolódik,
 • Ön a jelenlegi számlavezetőnek a kezdeményezésben adott meghatalmazását vagy felhatalmazását ez utóbbinál igazolható módon visszavonta.

Kapcsolódó dokumentumok, információk

Egyszerűsített bankváltás folyamatáról szóló bankszövetségi ajánláshoz csatlakozó bankok/takarékszövetkezetek listája
Bankváltási útmutató
Bankváltás kezdeményezése

Hol talál további információt?

A tájékoztatás nem tartalmaz teljes körűen valamennyi információt, részleteket talál a az MNB alkalmazások és a Bankszámlaválasztó program oldalakon.

Kérjük, kérdéseivel forduljon fióki munkatársainkhoz!

 
Ha szeretne bankváltást kezdeményezni jelenlegi bankjától a TakarékPont-hoz, kérjük, kattintson az Érdekel gombra!

Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont