Általános információk

Általános információk

Kamatozó Kincstárjegy

A Kamatozó Kincstárjegy rövidtávú befektetés, fix kamatozással, valamint a kamat és tőke kifizetésére vonatkozó állami garanciával.

A Kamatozó Kincstárjegy névre szóló, egy éves futamidejű, fix kamatozású dematerializált állampapír. A lejáratkor a Magyar Állam garanciát vállal mind a tőke, mind a kamat kifizetésére. A Kamatozó Kincstárjegyen alapuló követelés a Kibocsátóval (Magyar Állam) szemben nem évül el.

A kamatozás kezdőnapja a jegyzési időszakot követő második nap.

Névértéke 10.000,-Ft.

A Kamatozó Kincstárjegyet belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek), belföldi civil szervezetek (pl. alapítvány, egyesület), belföldi non-profit cégek (devizabelföldi jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, meghatározott kivételekkel*) vásárolhatják meg.


Forgalomba helyezése, másodlagos piaci forgalma: A Kamatozó Kincstárjegy jegyzés útján kerül forgalomba (jelenleg hetente kerül sor jegyzésre).


A Takarékbank Zrt., mint elsődleges forgalmazó minden munkanapon vételi és eladási árat jegyez, minden kibocsátott Kamatozó Kincstárjegyre, így biztosítva az értékpapír likviditását. A Kincstárjegy névértéke a lejárat időpontjában kamattal együtt kerül kifizetésre a befektetők részére.

A Takarékbank Zrt. aktív résztvevője mind az állampapírok elsődleges, mind másodlagos piacának. Ebből következően örömmel fogadjuk Ügyfeleink megbízásait az új kibocsátású államkötvények és diszkont-kincstárjegyek aukciójára. Természetesen az állampapírok másodpiaci forgalma is biztosított, üzletkötőink folyamatosan jegyeznek kétoldalú árakat, így Ügyfeleink az adott állampapír lejárata előtt bármikor értékesíthetik papírjaikat, illetve vásárolhatnak a régebben kibocsátott sorozatokból.


A Kamatozó Kincstárjegy forgalmazásával kapcsolatos további információk a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon elérhetők.

*A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek nem vásárolhatják meg.

A 2014. június 2-tól értékesített kamatozó Kincstárjegyek esetében a nonprofit gazdasági társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és az intézményi befektetők nem vásárolhatják meg.

 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Kamatozó Kincstárjegy

A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Díjtételek jegyzékében tekinthetik meg Ügyfeleink.

A Kamatozó Kincstárjegy forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit, részleteit az állampapírra vonatkozó aktuális Ismertető és a Nyilvános Ajánlattétel tartalmazza

A Nyílvános ajánlattételt a www.akk.hu és a www.allampapir.hu weboldalon érhetik el.

Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak.

Egyéb kapcsolódó dokumentumok
 
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont