Rajkai Takarék

TakarékInvest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

Általános információ

Általános információ

TakarékInvest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap abszolút hozamú portfoliókezelési szemléletben működik, a cél a minél magasabb nyereség elérése az árupiacok esetleges negatív teljesítményétől függetlenül.

image

A TakarékInvest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap a globális árupiaci mozgásokat használja ki, ingadozó árfolyamok esetén is. Az abszolút hozamú portfoliókezelési szemléletnek betudhatóan, az Alap a bankbetéteket jelentősen meghaladó hozamlehetőséget kínál.

Az Alap befektetési politikája alapján, vételi és eladási pozíciókat egyaránt felvehet.
 

Az Alap portfoliójában a diszkontkincstárjegy befektetések mellett mezőgazdasági termékek (búza, szója, kukorica, cukor, kávé, gyapot, kakaó stb) energiahordozók (olaj, földgáz, stb.) ipari fémek (vörösréz, stb) és nemesfémek (arany, ezüst, platina, palládium stb.) egyaránt szerepelhetnek.

Az Alap esetében, a javasolt tartási idő legalább egy év és a befektető által vállalt kockázat – az átlagosnál jóval magasabb hozamlehetőségből adódóan – nagyon magas szintű.
 

Javasolt minimális befektetési idő
nincs Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap
 
Minimum 1 év
 
Minimum 2 év
 
      X  

 

Vállalt kockázat
Alacsony kockázat Csekély kockázat Mérsékelt kockázat Magas kockázat Nagyon magas kockázat
        X

 

Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt.


Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

TakarékInvest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap abszolút hozamú portfoliókezelési szemléletben működik, a cél a minél magasabb nyereség elérése az árupiacok esetleges negatív teljesítményétől függetlenül.

image

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


Jelen oldalon foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. Jelen oldalon foglaltak alapján a Takarékbankkal és a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a társaságok felelősséget nem vállalnak.

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap - Portfóliójelentés

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap Kezelési Szabályzata

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap rövidített tájékoztató

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap éves jelentés

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap féléves jelentés

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

Alapok forgalmazási szünnapjai

Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap éves beszámoló
 
Termék összehasonlítás