Rajkai Takarék

TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap

Általános információk

Általános információk

TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap

Az Alap a bankbetétekkel szemben is versenyképes hozam lehetőségét kínálja rövidtávon, alacsony árfolyam és kamatkockázat mellett.

image

A TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap versenyképes hozam lehetőségét kínálja már rövidtávon is. Biztonságos befektetés, hiszen az Alap, forrásainak 100 %-át, likvid eszközökben tartja. A termék alacsony kockázattal rendelkezik, mivel az Alap kizárólag forint – eszközökbe fektet.

A TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap alternatívát nyújt a banki betétekhez és kamatokhoz képest, az elérhető hozam ugyanakkor potenciálisan magasabb. Ellentétben a „hagyományos” betétlekötések lejárat előtti feltörése esetén elszenvedett esetleges elmaradt kamattal, a TakarékInvest Likviditási Befektetési Alapba történő befektetés során ilyen jellegű kockázattal és elmaradt haszonnal nem kell számolni. A befektetési jegyre adott vételi és visszaváltási megbízás megadásának időpontjában a Befektetők már ismerik a pontos árfolyamot, amelyen a megbízás teljesül, azaz a megbízáskori árfolyam ismeretének birtokában nincs a tranzakciós ár ismeretének hiányából eredő kockázat. Ezzel egy időben, mivel az Alapkezelő az Alap forrásainak 100% -os részét likvid eszközökben tartja az Alap azonnali fizetőképessége biztosított.
 

A befektetés legalább 70 % -os bankbetét arányt biztosít a befektetési politika értelmében

Javasolt minimális befektetési idő
Nincs Minimum 3 hónap
 
Minimum 6 hónap
 
Minimum 1 év
 
Minimum 2 év
 
X        

 

Vállalt kockázat
Alacsony kockázat Csekély kockázat Mérsékelt kockázat Magas kockázat Nagyon magas kockázat
X        

 

Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

TakarékInvest Likviditási Befektetési Alap

Az Alap a bankbetétekkel szemben is versenyképes hozam lehetőségét kínálja rövidtávon, alacsony árfolyam és kamatkockázat mellett.

image

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.

Jelen oldalon foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. Jelen oldalon foglaltak alapján a Takarékbankkal és a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a társaságok felelősséget nem vállalnak.

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap - Portfóliójelentés

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap kezelési szabályzata

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap éves jelentés

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap féléves jelentés

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap rövidített tájékoztató

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

Alapok forgalmazási szünnapjai

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap éves beszámoló
 
Termék összehasonlítás