Rajkai Takarék

TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap

Általános információk

Általános információk

TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap

Az Alap alacsony költségszint mellett teszi elérhetővé a magyar állampapír-piaci befektetéseket miközben versenyképes hozamot biztosít.

A TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap célja, hogy a befektetési politika értelmében, a hazai kötvénypiac termékeibe fektessen, és így versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegy tulajdonosok számára.

Az Alap befektetési alternatívát nyújt az egyedi államkötvény befektetésekre, mivel a portfolió túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott, fix kamatozású állampapírok alkotják. A megfelelő likviditás biztosítása érdekében, a portfolióban az egy éven belüli, kis árfolyam ingadozással rendelkező instrumentumok is megjelennek. Így a portfolió összetételét az állampapírok mellett, forintban kibocsátott, magyar állami garancia mellett kibocsátott kötvények, az MNB által kibocsátott kötvények, jelzáloglevelek és egyéb vállalati kötvények is diverzifikálják.

Az Alap célja továbbá, hogy a kockázatmentes hazai kamatláb és az Alap referencia-indexe felett teljesítsen a hazai kötvénybefektetéseken keresztül.

Javasolt minimális befektetési idő
nincs Minimum 3 hónap Minimum 6 hónap Minimum 1 év Minimum 2 év
    X    

 

Vállalt kockázat
Alacsony kockázat Csekély kockázat Mérsékelt kockázat Magas kockázat Nagyon magas kockázat
    X    

A TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap kizárólag a magyarországi pénz – és tőkepiacokon fektethet be forintban denominált eszközökbe, azaz direkt nemzetközi kitettsége nincs.

Az Alap maximális hátralevő átlagos futamideje (durációja) az ÁKK által közzétett, mindenkori MAX – index, mint referencia index durációja felett 2,5 ( kettő és fél) év, de az Alap maximális hátralevő átlagos futamideje nem haladhatja meg a 7 (hét) évet.

A TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap a tőkenövekményének terhére nem fizet hozamot. A befektetések hozamait (árfolyamnyereségét) folyamatosan visszaforgatják, azokból újabb befektetéseket hajtanak végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A befektetési jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.

Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt.

Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

TakarékInvest Hazai Kötvény Befektetési Alap

Az Alap alacsony költségszint mellett teszi elérhetővé a magyar állampapír-piaci befektetéseket miközben versenyképes hozamot biztosít.

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek megfelelően alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről, a befektetés lehetséges kockázatairól, illetve az Alap időszaki hozamairól, az Alapot érintő fontosabb piaci eseményekről részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein, illetve az Alapkezelő internetes oldalán megtalálható hivatalos tájékoztatóból, kezelési szabályzatából, és a havi portfólió jelentésekből.


Jelen oldalon foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételi felhívásnak, befektetési elemzésnek, pénzügyi elemzésnek, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. Jelen oldalon foglaltak alapján a Takarékbankkal é a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a társaságok felelősséget nem vállalnak.
 

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap - Portfóliójelentés

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap kezelési szabályzata

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap rövidített tájékoztató

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap éves jelentés

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap féléves jelentés

Egyéb kapcsolódó dokumentumok

Alapok forgalmazási szünnapjai

Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap éves beszámoló
 
Termék összehasonlítás