Rajkai Takarék

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Általános információk

Általános információk

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. Törvény 200/B . § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 2012. január 30-i határidőre való tekintettel a Devizakiváltó hitelre vonatkozó kérelmeket 2012. január 13-ig állt módunkban befogadni. Megértésüket köszönjük!

image

Úgy gondolja devizaalapú jelzáloghitel törlesztése kiszámíthatatlan és drága?
Szeretne élni a lehetőséggel, hogy alacsonyabb árfolyamon előtörlessze jelenlegi hitelét?
Igényeljen TakarékPont Devizakiváltó Hitelt!

Miért válassza a TakarékPont Devizakiváltó Hitelt?

A hitel segítségével:

 • csökkentse jelentősen a forintban számolt, fennálló hiteltartozását egy lépésben,
 • az árfolyamkockázat megszüntetésével hosszútávon sokkal kiszámíthatóbb megoldást biztosítunk, mint a devizaalapú hitel esetében,
 • már rövidtávon is kedvezőbb lehet havi törlesztőrészlete,
 • nem számítunk fel egyszeri költséget, díjat vagy jutalékot,
 • mi fizetjük a közjegyző és az értékbecslés díját*

 

A TakarékPont Devizakiváltó Hitel legfontosabb jellemzői:

A kölcsön összege:

 • minimum: 1.000.000.- Ft
 • maximum: 30.000.000.- Ft
 • A kölcsön futamideje minimum 1, maximum 20 év.

 Kik élhetnek a TakarékPont Devizakiváltó Hitel nyújtotta lehetőséggel?

Akik:

 • bármely pénzügyi intézménynél devizaalapú jelzáloghitellel rendelkeznek (svájci frank, euró vagy japán jen alapú), és
 • esetében a devizaalapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam CHF esetén 180 HUF/CHF, EUR esetén 250 HUF/EUR, JPY esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamnál nem volt magasabb, valamint
 • esetében a kölcsönszerződést a folyósító pénzügyi intézmény 2011. június 30-ig nem mondta fel, továbbá
 • a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentésüket 2011. december 30. napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtják, és
 • esetében a végtörlesztés az előző pont szerinti igénybejelentés napját követő 60. napig megtörténik, valamint ha
 • a végtörlesztéssel érintett devizaalapú hitelhez áthidaló vagy gyűjtőszámla-hitelből eredő tartozás kapcsolódik, az igénybejelentéssel egyidejűleg annak végtörlesztését is vállalják.

Az adósra, adóstársra, készfizető kezesre vonatkozó feltételek:

 • nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél),
 • munkaviszonnyal rendelkezik, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, és nincs GYES-en vagy GYED-en, vagy nyugdíjas,
 • vezetékes vagy mobil telefonnal rendelkezik,
 • az igényléssel egyidejűleg a hitelt nyújtó Hitelintézetnél fizetési számlát nyit,
 • egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága vagy Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- vagy járuléktartozása,
 • egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában, valamint
 • egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben élő státusszal (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem).

Zálogkötelezett:

 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy,
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél),
 • egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • nem szerepel aktív státusszal a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem). 

További feltételek:

 • Magánszemély tulajdonában álló, a hitelt nyújtó Hitelintézet által elfogadható ingatlanfedezet biztosítékként történő felajánlása, amelyre a Hitelintézet jelzálogjogot illetve, amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, opciós jogot jegyez be.
 • A felvenni kívánt hitel összege nem haladhatja meg a jelenleg meglévő devizaalapú jelzáloghitelnek a jogszabályban megjelölt árfolyamon számított forint összegét (180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR, 200 HUF/100 JPY). 

 

Egyéb biztosítékok:

Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe. 
 

TakarékPont Devizakiváltó Hitel főbb kondícióit megtalálhatja a Kondíciók és díjak lapon vagy a Kapcsolódó dokumentumok között.
 

* Amennyiben a hitelfelvételhez több ingatlan bevonása történik fedezetként, úgy a TakarékPont az első ingatlan értékbecslésének költségét megfizeti, a további ingatlanok értékbecslési díja a hiteligénylőt terheli.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. Törvény 200/B . § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 2012. január 30-i határidőre való tekintettel a Devizakiváltó hitelre vonatkozó kérelmeket 2012. január 13-ig, és kizárólag a jelen honlapon feltüntetett kirendeltségeinkben áll módunkban befogadni. Megértésüket köszönjük!

image

Jelen oldalakon szereplő információ nem minősül tájékoztatónak vagy ajánlattételnek, azok nem teljes körűek.

A TakarékPont Devizakiváltó Hitel igénylési feltételeit és részletes kondícióit a hitelt nyújtó Hitelintézetnél megtekinthető vonatkozó Előzetes Ügyféltájékoztató, a TakarékPont Devizakiváltó Hitel Hirdetménye és „Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez” dokumentumok tartalmazzák.

A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.


Kapcsolódó dokumentumokÁltalános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

TakarékPont Devizakiváltó Hitel Főbb Kondíciói

Általános tájékoztatás a Jelzáloghitelekről

Kölcsönigénylő lap TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

Magatartási Kódex

 

Információk

Információk

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII. Törvény 200/B . § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 2012. január 30-i határidőre való tekintettel a Devizakiváltó hitelre vonatkozó kérelmeket 2012. január 13-ig, és kizárólag a jelen honlapon feltüntetett kirendeltségeinkben áll módunkban befogadni. Megértésüket köszönjük!

image

A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez?

 • Kitöltött és aláírt kölcsönigénylő lap (hitelintézeti nyomtatvány),
 • Munkáltatói jövedelemigazolás, nyugdíjas esetén nyugdíj törzslap és szelvény, vagy számlakivonat,
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya,
 • Vállalkozótól, vállalkozás tulajdonosától: vállalkozói igazolvány,
 • NAV igazolás a jövedelmekről, köztartozásról (egyéni vállalkozó, Bt. beltag, Kt. tag, vállalkozás tulajdonosa esetében),
 • Utolsó kéthavi számlakivonat (ha van), valamint
 • Utolsó havi közüzemi számla+befizetést igazoló dokumentum.

Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok:

 • Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról Ingatlan adatlap (hitelintézeti nyomtatvány),
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
 • Lakásbiztosítási kötvény (folyósítási feltétel a Hitelintézetre történő engedményezés a kölcsönösszeg erejéig),
 • Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, valamint
 • Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl.: bérleti szerződés).

További dokumentumok:

 • Hitelintézeti igazolás a fennálló tartozásról, és a problémamentes hitelmúltról,
 • Hitelintézet hozzájárulása a kiváltó hitelt nyújtó hitelintézet jelzálogbejegyzéséhez, és elvi hozzájárulás a jelzálogjog törléséhez, valamint
 • Kiváltandó kölcsön kölcsönszerződése.

A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen oldalon szereplő információk nem minősülnek tájékoztatónak vagy ajánlattételnek. A TakarékPont Devizakiváltó Hitel igénylési feltételeit és részletes kondícióit a hitelt nyújtó Hitelintézetnél megtekinthető vonatkozó Előzetes Ügyfél-tájékoztató, a TakarékPont Devizakiváltó Hitel Hirdetménye és „Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez” dokumentumok tartalmazzák. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. További, részletes információért forduljon a Takarékpont fiókhálózat munkatársaihoz!

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. (A THM értékek 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerültek meghatározásra a 83/2024. (III.25.) Korm. rendelet alapján).

A TakarékPont hálózat hitelintézetei csatlakoztak a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló „Magatartási kódex”-hez.
Jelen hirdetés – a fogyasztóvédelmi rendelkezésekre tekintettel – olyan fogyasztó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen és tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
Kérjük, számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, és a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.
Kérjük, tekintse meg a www.pszaf.hu oldalon található fogyasztóvédelmi tájékoztatásokat, termékleírásokat, összehasonlító táblázatokat!
 

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont