Rajkai Takarék

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Általános információk

Általános információk

TakarékPont Devizakiváltó Hitel

Úgy gondolja devizaalapú jelzáloghitel törlesztése kiszámíthatatlan és drága? Szeretne élni a lehetőséggel, hogy alacsonyabb árfolyamon előtörlessze jelenlegi hitelét? Igényeljen TakarékPont Devizakiváltó Hitelt!

image

Miért válassza a TakarékPont Devizakiváltó Hitelt?

A hitel segítségével:

 • csökkentse jelentősen a forintban számolt, fennálló hiteltartozását egy lépésben,
 • az árfolyamkockázat megszüntetésével hosszútávon sokkal kiszámíthatóbb megoldást biztosítunk, mint a devizaalapú hitel esetében,
 • már rövidtávon is kedvezőbb lehet havi törlesztőrészlete,
 • nem számítunk fel egyszeri költséget, díjat vagy jutalékot,
 • mi fizetjük a közjegyző és az értékbecslés díját*

 

A TakarékPont Devizakiváltó Hitel legfontosabb jellemzői:

A kölcsön összege:

 • minimum: 1.000.000.- Ft
 • maximum: 30.000.000.- Ft
 • A kölcsön futamideje minimum 1, maximum 20 év.

 Kik élhetnek a TakarékPont Devizakiváltó Hitel nyújtotta lehetőséggel?

Akik:

 • bármely pénzügyi intézménynél devizaalapú jelzáloghitellel rendelkeznek (svájci frank, euró vagy japán jen alapú), és
 • esetében a devizaalapú kölcsön folyósításánál alkalmazott árfolyam CHF esetén 180 HUF/CHF, EUR esetén 250 HUF/EUR, JPY esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamnál nem volt magasabb, valamint
 • esetében a kölcsönszerződést a folyósító pénzügyi intézmény 2011. június 30-ig nem mondta fel, továbbá
 • a végtörlesztésre vonatkozó írásbeli igénybejelentésüket 2011. december 30. napjáig a végtörlesztéssel érintett deviza alapú kölcsönt nyújtó pénzügyi intézmény részére benyújtják, és
 • esetében a végtörlesztés az előző pont szerinti igénybejelentés napját követő 60. napig megtörténik, valamint ha
 • a végtörlesztéssel érintett devizaalapú hitelhez áthidaló vagy gyűjtőszámla-hitelből eredő tartozás kapcsolódik, az igénybejelentéssel egyidejűleg annak végtörlesztését is vállalják.

Az adósra, adóstársra, készfizető kezesre vonatkozó feltételek:

 • nagykorú, cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy,
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél),
 • munkaviszonnyal rendelkezik, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya van, és nincs GYES-en vagy GYED-en, vagy nyugdíjas,
 • vezetékes vagy mobil telefonnal rendelkezik,
 • az igényléssel egyidejűleg a hitelt nyújtó Hitelintézetnél fizetési számlát nyit,
 • egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága vagy Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- vagy járuléktartozása,
 • egyéni vállalkozóként lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaság lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában, valamint
 • egyetlen tulajdoni részesedésű vállalkozása sem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben élő státusszal (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem).

Zálogkötelezett:

 • nagykorú, cselekvőképes természetes személy,
 • állandó, bejelentett lakhellyel, érvényes állandó személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, valamint még egy, a személyét azonosító, magyar hatóság által kiállított igazolvánnyal rendelkezik (TB igazolvány, adókártya, jogosítvány, útlevél),
 • egyéni vállalkozóként, illetve Bt. beltagsága, Kkt. tagsága esetén a gazdasági társaságnak nincs lejárt adó- és járuléktartozása,
 • nem szerepel aktív státusszal a Központi Hitelinformációs Rendszer adatbázisában (Bt. beltagság, Kkt. tagság esetén a Bt. vagy Kkt. sem). 

További feltételek:

 • Magánszemély tulajdonában álló, a hitelt nyújtó Hitelintézet által elfogadható ingatlanfedezet biztosítékként történő felajánlása, amelyre a Hitelintézet jelzálogjogot illetve, amennyiben a jogszabály lehetővé teszi, opciós jogot jegyez be.
 • A felvenni kívánt hitel összege nem haladhatja meg a jelenleg meglévő devizaalapú jelzáloghitelnek a jogszabályban megjelölt árfolyamon számított forint összegét (180 HUF/CHF, 250 HUF/EUR, 200 HUF/100 JPY). 

 

Egyéb biztosítékok:

Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe. 
 

Hol igényelheti a TakarékPont Devizakiváltó Hitelt?

A TakarékPont Devizakiváltó Hitelt a TakarékPont Hálózatba tartozó Hitelintézetek kirendeltségeiben igényelheti.

TakarékPont Devizakiváltó Hitel főbb kondícióit megtalálhatja a Kondíciók és díjak lapon vagy a Kapcsolódó dokumentumok között.
 

* Amennyiben a hitelfelvételhez több ingatlan bevonása történik fedezetként, úgy a TakarékPont az első ingatlan értékbecslésének költségét megfizeti, a további ingatlanok értékbecslési díja a hiteligénylőt terheli.


Kapcsolatfelvétel

Az Érdekel gombra kattintva kérjük, adja meg adatait, és a kiválasztott TakarékPont fiókból rövid időn belül keresni fogják Önt egyeztetés céljából.

 •   Érdekel  
 • Kondíciók és díjak

  Kondíciók és díjak

  TakarékPont Devizakiváltó Hitel

  Úgy gondolja devizaalapú jelzáloghitel törlesztése kiszámíthatatlan és drága? Szeretne élni a lehetőséggel, hogy alacsonyabb árfolyamon előtörlessze jelenlegi hitelét? Igényeljen TakarékPont Devizakiváltó Hitelt!

  image

  Jelen oldalakon szereplő információ nem minősül tájékoztatónak vagy ajánlattételnek, azok nem teljes körűek.

  A TakarékPont Devizakiváltó Hitel igénylési feltételeit és részletes kondícióit a hitelt nyújtó Hitelintézetnél megtekinthető vonatkozó Előzetes Ügyféltájékoztató, a TakarékPont Devizakiváltó Hitel Hirdetménye és „Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez” dokumentumok tartalmazzák.

  A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.


  Kapcsolódó dokumentumok  Általános szerződési feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

  TakarékPont Devizakiváltó Hitel Főbb Kondíciói

  Általános tájékoztatás a Jelzáloghitelekről

  Kölcsönigénylő lap TakarékPont Devizakiváltó Hitel

  Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól

  Magatartási Kódex


  Kapcsolatfelvétel

  Az Érdekel gombra kattintva kérjük, adja meg adatait, és a kiválasztott TakarékPont fiókból rövid időn belül keresni fogják Önt egyeztetés céljából.

 •   Érdekel  
 • Információk

  Információk

  TakarékPont Devizakiváltó Hitel

  Úgy gondolja devizaalapú jelzáloghitel törlesztése kiszámíthatatlan és drága? Szeretne élni a lehetőséggel, hogy alacsonyabb árfolyamon előtörlessze jelenlegi hitelét? Igényeljen TakarékPont Devizakiváltó Hitelt!

  image

  A hiteligénylés benyújtásához szükséges dokumentumok

  Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez?

  • Kitöltött és aláírt kölcsönigénylő lap (hitelintézeti nyomtatvány),
  • Munkáltatói jövedelemigazolás, nyugdíjas esetén nyugdíj törzslap és szelvény, vagy számlakivonat,
  • Személyi igazolvány, lakcímkártya,
  • Vállalkozótól, vállalkozás tulajdonosától: vállalkozói igazolvány,
  • NAV igazolás a jövedelmekről, köztartozásról (egyéni vállalkozó, Bt. beltag, Kt. tag, vállalkozás tulajdonosa esetében),
  • Utolsó kéthavi számlakivonat (ha van), valamint
  • Utolsó havi közüzemi számla+befizetést igazoló dokumentum.

  Ingatlannal kapcsolatos dokumentumok:

  • Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanról Ingatlan adatlap (hitelintézeti nyomtatvány),
  • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap,
  • Lakásbiztosítási kötvény (folyósítási feltétel a Hitelintézetre történő engedményezés a kölcsönösszeg erejéig),
  • Osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás, valamint
  • Egyéb, az ingatlan értékét befolyásoló dokumentumok (pl.: bérleti szerződés).

  További dokumentumok:

  • Hitelintézeti igazolás a fennálló tartozásról, és a problémamentes hitelmúltról,
  • Hitelintézet hozzájárulása a kiváltó hitelt nyújtó hitelintézet jelzálogbejegyzéséhez, és elvi hozzájárulás a jelzálogjog törléséhez, valamint
  • Kiváltandó kölcsön kölcsönszerződése.

  A tájékoztatás nem teljes körű. Jelen oldalon szereplő információk nem minősülnek tájékoztatónak vagy ajánlattételnek. A TakarékPont Devizakiváltó Hitel igénylési feltételeit és részletes kondícióit a hitelt nyújtó Hitelintézetnél megtekinthető vonatkozó Előzetes Ügyfél-tájékoztató, a TakarékPont Devizakiváltó Hitel Hirdetménye és „Általános Szerződési Feltételek fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez” dokumentumok tartalmazzák. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. További, részletes információért forduljon a Takarékpont fiókhálózat munkatársaihoz!

  A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. (A THM értékek 5 M forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan kerültek meghatározásra a 83/2024. (III.25.) Korm. rendelet alapján).

  A TakarékPont hálózat hitelintézetei csatlakoztak a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló „Magatartási kódex”-hez.
  Jelen hirdetés – a fogyasztóvédelmi rendelkezésekre tekintettel – olyan fogyasztó magatartását veszi alapul, aki ésszerűen és tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.
  Kérjük, számoljon a törlesztő részlet esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét, és a hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.
  Kérjük, tekintse meg a www.pszaf.hu oldalon található fogyasztóvédelmi tájékoztatásokat, termékleírásokat, összehasonlító táblázatokat!
   


  Kapcsolatfelvétel

  Az Érdekel gombra kattintva kérjük, adja meg adatait, és a kiválasztott TakarékPont fiókból rövid időn belül keresni fogják Önt egyeztetés céljából.

 •   Érdekel  
 • Lábléc - közérdekű információk

  Copyright 2024 takarekpont