Általános információk

Általános információk

Takarék Személyi Kölcsön

Igényeljen most akciós kamatkondíciójú Takarék Személyi Kölcsönt*!

Vannak nagyobb pénzügyi beruházások, amelyeket gyakran el kell halasztanunk. Régóta dédelgetett vágyak, amelyeket nem tudunk megvalósítani. Nem várt események, amelyek hirtelen nagyobb kiadást jelentenek. A Takarék Személyi Kölcsön gyors megoldást kínál a régóta tervezett vagy váratlan kiadásokra egyaránt.

Miért érdemes a Takarék Személyi Kölcsönt választani?

 • A Hitel kamata referenciakamathoz kötött, így a kedvező pénzügyi változások hatása már a naptári negyedév első napjával érvényesül.
   
 • Gyors ügyintézés mellett a folyószámla hitelekhez képest nagyobb összegű kölcsönhöz juthat úgy, hogy egyéb fedezetet (értékpapír, ingatlan, kezes) nem kell biztosítania.
   
 • A Hitelintézetnél az igénylés benyújtását megelőzően dokumentumok nélkül tanácsadást, illetve előzetes kölcsönösszeg, törlesztő részlet kalkulációt is igénybe vehet, így már az igénylés benyújtása előtt megtudhatja, hogy jövedelmével mekkora kölcsönösszeghez juthat.
   
 • Amennyiben a kért futamidőre az előminősítés során megállapított adható kölcsönösszeg kevesebb, mint amire gondolt, hosszabb futamidő választásával, vagy adóstárs bevonásával növelheti a felvehető kölcsönösszeg nagyságát.
   
 • A kölcsön a folyósítási feltételek teljesülése után gyorsan folyósításra kerül. Önnek írásban bejelentett igénye alapján bármikor lehetősége van előtörlesztésre.

A kölcsön összege

 • 100 000 - 300 000 Ft (kamat évi 15,59%)
 • 300 001 - 600 000 Ft (kamat évi 14,59%)
 • 600 001 - 1 500 000 Ft (kamat évi 13,59%)
 • 1 500 001 - 5 000 000 Ft (kamat évi 12,59%)

Futamidő: 12 - 84 hónap

THM:

 • 1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 16,64%
 • 1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 14,04%

Folyósítási díj: 1%
 


*Akciós Takarék Személyi Kölcsön kondíciói

 • Akciós időszak: 2015. augusztus 24. - 2016. szeptember 30-ig
 • Kamat: 9,49%
 • THM értéke:
  1 millió forint alatti kölcsönösszeg esetén: 11,56%
  1 millió forint feletti kölcsönösszeg esetén: 10,68%
 • Folyósítási díj: 1%
 • Kölcsönösszeg: 600.000-5.000.000 Ft között
 • Futamidő: 36-84 hónap
 • Igénylés feltételei: Minimálisan havi 200.000,- Ft nettó jövedelem rendszeres jóváírás a Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett fizetési számlán.

Ki igényelheti a Takarék Személyi kölcsönt?

 • Aki a kölcsön igénylésekor 18. életévét betöltötte devizabelföldi, természetes személy,
 • Van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló igazolt jövedelme, amelynek havi nettó összege 68 775,- Ft-nál nem kevesebb. Adóstárs bevonása esetén az egy háztartásban élő leendő Adós és Adóstárs együttes beszámítható havi nettó jövedelmének meg kell haladnia a 110.000,- Ft-ot (pl. az egy háztartásban szereplő Adósok/AdóstársakX55.000,-Ft). Külön háztartásban élő Adóstárs esetében az elvárt havi nettó jövedelem 68 775,- Ft.
 • Az Igénylőnek minimum 12 hónapos folyamatos munkaviszonya van, jelenlegi munkahelyén legalább 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia, nem állhat próbaidő alatt.
 • Az Igénylő – a nyugdíjas Igénylőt kivéve – legalább 3 hónapja bármely magyarországi Hitelintézetnél fizetési számlával rendelkezik vagy társtulajdonos.

Milyen dokumentumok szükségesek a kölcsönigényléshez?

 • érvényes személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány és lakcímkártya,
 • egy másik, személyazonosságot igazoló okirat (tb-kártya, jogosítvány, útlevél vagy adókártya), illetve vállalkozói igazolvány vagy nyugdíjas-igazolvány,
 • utolsó 3 havi bankszámlakivonat, (kivéve nyugdíjasoknál, amennyiben a nyugdíj nem bankszámlára érkezik),

  a jövedelem igazolása történhet: alkalmazottak esetén munkáltatói jövedelemigazolás (30 naptári napnál nem régebbi), vállalkozó esetében, illetve aki saját vagy családja vállalkozásában alkalmazott - a munkáltatói jövedelemigazolás mellett - NAV által kiállított jövedelemigazolás és az adótartozásról szóló ún. nullás igazolás, nyugdíjas esetén, nyugdíjas igazolvány, nyugdíjszelvény benyújtásával.
   
 • az Igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő személy nevére és állandó lakcímére vagy bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló, kifizetett közüzemi (elektromos áram- / víz-, stb) szolgáltató részéről kiállított számlakivonat, számlalevél. A bemutatott számlakivonat, számlalevél mellett be kell mutatni a készpénz átutalási megbízás befizetését igazoló feladóvevényt, vagy a számlakivonatot, amelyről megállapítható a közüzemi szolgáltatói számlatartozás befizetésének teljesítése
 • kitöltött kölcsönigénylő nyomtatvány és nyilatkozat.

A kölcsön igényléshez szükséges dokumentumok és nyomtaványok benyújtásához kérjek munkatársaink segítségét, akik az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásában is készséggel állnak rendelkezésükre.

A Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Hirdetményben, terméktájékoztatóban, a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Üzletszabályzatában, amelyeket az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben, és a honlapon is elérhetik. További, részletes információért forduljon a Rajkai Takarékszövetkezet fiókhálózatának munkatársaihoz!

Takarékszövetkezetünk csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló Magatartási kódexhez.

Kérjük, számoljon a törlesztőrészletek esetleges jövőbeni növekedésével, fontolja meg háztartása teljes teherviselő képességét és hiteltermék kiválasztásánál józan körültekintéssel járjon el.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapján az Önt érdeklő termékkel kapcsolatos további információk, összehasonlítást segítő alkalmazások találhatók. Kérjük, hogy a végleges döntés előtt szíveskedjen a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu és http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) is tájékozódni.

 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi kölcsön

Akciós Személyi kölcsön

 

Dokumentumok

Dokumentumok
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont