Általános információk

Általános információk

Rájátszás Kötvény

A Kötvény lehetőséget kínál Önnek, hogy a jelenlegi betéti szinteknél magasabb, biztos hozamot érjen el!

Ráúszás Kötvény

Vásároljon TakarékInvest Rájátszás 2014/05 Kötvényt* 2012. október 17. és 2012. november 21. között!

 • jegyzési időszakban 5,5% éves hozam
 • a piaci átlagnál magasabb, kiemelkedő hozamlehetőség
 • két periódusban fix kamat fizetése**
 • 1,5 éves futamidő
 • 10 000 Ft-os névérték

Kibocsátó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

A Rájátszás Kötvény lehetőséget kínál Önnek arra, hogy a várható magyar kamatcsökkentések eredményeként magas hozamot érjen el. Az elérhető hozam nagysága attól függ, hogy a kötvény második
kamatperiódusában miként alakul a mögöttes termék (BUBOR) értéke.
 

1,5 év futamidő, tőkevédelem
Bárhogy is teljesít a 1,5 éves futamidő alatt a pénz- és tőkepiac, biztos, hogy a befektető legalább a befektetett tőkéjét és a kamatokat megkapja.


Fix hozam
A kötvény a futamidő alatt a mögöttes termék értékétől függő kamatot fi zet (EHM: 4,00% - 8,16%).


Adómentes befektetés***
Amennyiben Ön TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági számlára vagy Adófaragó Befektetési Számlára vásárolja meg a kötvényt, adómentesség érhető el.
 

Jegyzés, forgalmazás
A Rájátszás Kötvény közel 600 Takarékszövetkezeti kirendeltségben jegyezhető.


A kötvény által fizetendő kamat nagysága:

 • I. periódusban (3 hónap): 9,00% éves kamat
 • II. periódusban (6 hónap):0%-12,00% éves kamat
 • III. periódusban (9 hónap): 5,00% éves kamat

EHM: 4,00% - 8,16%


Miért előnyös a TakarékInvest Rájátszás Kötvény?

 • Akár éves átlagos 8% kamat (EHM: 4,00% - 8,16%)a teljes futamidő alatt.
 • A kötvény kedvező hozamlehetőségeket kínál Önnek.
 • A kötvény futamideje: 1,5 év.
 • A kötvény az aktuális visszaváltási árfolyamon bármikor visszaváltható.
 • Már 10 000 forint névértéktől elérhető.
 • Jegyzési időszakban a befektetni kívánt összegre 5,5% éves hozamot biztosítunk (a kötvény diszkont áron jegyezhető).
 • Periódusok végén történő kamatfizetés.

Kockázatok

 • Futamidő alatti visszaváltás esetén a kötvény árfolyama a kibocsátási árfolyam alá csökkenhet.
 • A kötvény visszafizetése függ a kibocsátó fizetőképességétől.

Kibocsátó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Jegyzési időszak: 2012. október 17. - 2012. november 21. (A kibocsátó a jegyzési időszakot hamarabb is lezárhatja, de az 3 munkanapnál rövidebb nem lehet)
Névérték: 10 000 Ft kötvényenként
Kibocsátási felár: maximum a névérték 2,0 %-a
Kibocsátás napja: 2012. november 27.
Futamidő: 1,5 év (2012. november 27-től 2014. május 27-ig)
Mögöttes termék: 6 hónapos BUBOR
Kamat: EHM: 4,00% - 8,16%

Kamatfizetési időpontok:

 • Első kamatfizetés: 2013. február 27.
 • Második kamatfizetés: 2013. augusztus 27.
 • Harmadik kamatfizetés: 2014. május 27.

Visszafizetés napja: A kötvény visszafizetése 2014. május 27-én, névértéken történik.
Értékesítés: A kibocsátó a jegyzési időszak alatt kínálja eladásra a kötvényt.
Másodlagos piac: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a futamidő alatt visszaváltási árfolyamot határoz meg a kötvényre.

 

* A kötvény hivatalos neve: Takarék Kötvények Kibocsátási Program – TakarékInvest Rájátszás 2014/05 Kötvény

** Évi 9,0% kamat az első (3 hónap) és évi 5,0% kamat a harmadik (9 hónap) periódusra

*** Az adómentességre vonatkozó előírások a jövőben változhatnak. Az adómentesség a befektető egyedi körülményei alapján ítélhető meg pontosan.
 

 


 

 

image

A jelen hirdetésben szereplő információ nem teljes körű. Kérjük, hogy a kötvénnyel kapcsolatos kockázati tényezőket és a kötvényre vonatkozó további információkat olvassa el a kötvény kibocsátási ismertetőjében, a nyilvános ajánlattételében és a végleges feltételeiben! Ezen dokumentumok a kötvény forgalmazó helyein és a jelen internetes oldalon elérhetőek el. A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A kötvény kibocsátását, forgalmazását törvényi rendelkezések szabályozzák (lásd 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról). A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tagja a Budapesti Értéktőzsdének. Tevékenységi engedély szám: III/41.086/2002., EN-III/M-608/2009. és III/41.086-2/2002

 

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Rájátszás Kötvény

A Kötvény lehetőséget kínál Önnek, hogy a jelenlegi betéti szinteknél magasabb, biztos hozamot érjen el!

Ráúszás Kötvény

Ügyfeleink megbízását mindig a számukra legkedvezőbb módon hajtjuk végre a vonatkozó Üzletszabályzatunkban leírtaknak megfelelően.

Kötelességünknek érezzük, hogy minden ésszerű lépést megtegyünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a legjobb eredményt érjük el bármilyen pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás teljesítése során. Az eljárásrendünket és üzletpolitikánkat is ennek érdekében alakítottuk ki, figyelembe véve a megbízás jellegét, illetve az adott terméket és piacot. Ez a politika hivatott egyensúlyt biztosítani az egymással esetlegesen ellentétes befolyásoló tényezők között.

A megbízások kezelésére vonatkozó végrehajtási politikánk lehetőséget biztosít arra, hogy a megbízásokat – a szabályozott piacra bevezetett részvények kivételével - szabályozott piacon vagy MTF-en kívül is végrehajtsuk.

A megbízások minél kedvezőbb teljesítése érdekében harmadik fél felé (pl. külföldi szolgáltató) is továbbíthatjuk a megbízást, illetve harmadik felet is igénybe vehetünk. A külföldi megbízásokat kizárólag olyan szolgáltatók igénybevételével hajtjuk végre, amelyek rendelkeznek az előírt engedélyekkel.

A megbízásokat a szükséges letétekkel együtt munkanapokon a rendes üzleti órák alatt minden esetben elfogadjuk. Az ez idő alatt beérkezett és rendben talált megbízásokat - hacsak Ügyfelünk másként nem rendelkezik - a beérkezés napjától a megbízás lejártáig, illetve az esetleges visszavonásig kíséreljük meg teljesíteni. A megbízás végrehajtása során a megbízás keretei között szabadon járunk el, állandóan szem előtt tartva, hogy az Ügyfelünk számára a lehetséges legelőnyösebb szerződést kössük.

Mindezek figyelembevételével folyamatosan törekszünk Ügyfeleink igényeit minél magasabb színvonalon kielégíteni és termékeinket, valamint szolgáltatásainkat a piacon is kedvező díjazás mellett kínálni. A befektetési szolgáltatásaink, valamint termékeink költségeit és díjait a hatályos Hirdetményünkben tekinthetik meg Ügyfeleink.

Kötvény Kibocsátási Ismertető - a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Kötvény Kibocsátási Programjáról

Rájátszás Kötvény dokumentumai 2012.10.17-2012.11.21.

Kapcsolódó dokumentumok

image

A jelen hirdetésben szereplő információ nem teljes körű. Kérjük, hogy a kötvénnyel kapcsolatos kockázati tényezőket és a kötvényre vonatkozó további információkat olvassa el a kötvény kibocsátási ismertetőjében, a nyilvános ajánlattételében és a végleges feltételeiben! Ezen dokumentumok a kötvény forgalmazó helyein és a jelen internetes oldalon elérhetőek el. A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A kötvény kibocsátását, forgalmazását törvényi rendelkezések szabályozzák (lásd 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról). A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tagja a Budapesti Értéktőzsdének. Tevékenységi engedély szám: III/41.086/2002., EN-III/M-608/2009. és III/41.086-2/2002
 

 

Információk

Információk

Rájátszás Kötvény

A Kötvény lehetőséget kínál Önnek, hogy a jelenlegi betéti szinteknél magasabb, biztos hozamot érjen el!

Ráúszás Kötvény

 

A kötvény által fizetendő kamat nagysága:

 

I. periódusban (3 hónap): 9,00% éves kamat
II. periódusban (6 hónap):0%-12,00% éves kamat
III. periódusban (9 hónap): 5,00% éves kamat

EHM: 4,00% - 8,16%

 

Rájátszás 2

A diagrammon megtekintheti a jegybanki alapkamat és a 6 havi BUBOR értékének változását és egymáshoz való viszonyát az elmúlt években.

A termék a 6 havi BUBOR alakulásának függvényében fizet kamatot a második periódus végén. Ennek megfelelően, annál nagyobb az elérhető kamat nagysága, minél alacsonyabb a 6 havi BUBOR mértéke.

A grafikonban megjelenített múltbeli adatok tájékoztató jellegűek,
jövőbeli változásuk pontosan nem meghatározható.image

A jelen hirdetésben szereplő információ nem teljes körű. Kérjük, hogy a kötvénnyel kapcsolatos kockázati tényezőket és a kötvényre vonatkozó további információkat olvassa el a kötvény kibocsátási ismertetőjében, a nyilvános ajánlattételében és a végleges feltételeiben! Ezen dokumentumok a kötvény forgalmazó helyein és a jelen internetes oldalon elérhetőek el. A jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A kötvény kibocsátását, forgalmazását törvényi rendelkezések szabályozzák (lásd 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról). A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. tagja a Budapesti Értéktőzsdének. Tevékenységi engedély szám: III/41.086/2002., EN-III/M-608/2009. és III/41.086-2/2002
 

 
Termék összehasonlítás