Általános információk

Általános információk

TakarékHitel

Likviditási gondjai vannak? Válassza TakarékHitel termékünket, mely azonnali megoldást nyújt Önnek a nehéz helyzetekben.

Miért érdemes a TakarékHitelt választani?

 • Gyors hitelbírálat.
 • Likviditási problémák esetén azonnali megoldás lehet.
 • Akár 20 millió Ft folyószámlahitelt igényelhet.

A TakarékHitel fontosabb jellemzői:

A hitel összege:

 • minimum: 500.000,- Ft
 • maximum: 20.000.000,- Ft

A hitel futamideje: egy év, de a Hitelintézet pozitív eredményű hitel felülvizsgálata esetén a keret újabb egy évre meghosszabbítható.

Igénylési feltételek:

Az igénylőre vonatkozó feltételek:

 • A hitelt kérő társaság és az esetleges kapcsolt vállalkozások – a hitelkérelem benyújtásakor – nem állnak csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás (végelszámolás alól kivétel a kapcsolt vállalkozás) alatt, valamint nincs ellenük folyamatban végrehajtási eljárás;
 • A hitelt kérő társaságnak és a kapcsolt vállalkozásoknak a KHR-ben nyilvántartott adatai alapján a hitelkérelem benyújtásakor, illetve az azt megelőző 5 évben lejárt (és vissza nem fizetett) hitele, hitelezési vesztesége vagy 30 napot meghaladó fizetési késedelme nem lehet;
 • A hitelt kérő vállalkozás saját tőkéje nem lehet negatív;
 • A hitelt kérő vállalkozás üzemi eredménye az utolsó két lezárt pénzügyi évében meghaladja legalább a vállalkozás által fizetett kamatok mértékét;
 • Az ügyfélnek nem lehet a hitelintézettel szemben fennálló - 30 napot elérő, 50 ezer Ft összeget meghaladó - rendezetlen hiteltartozása, valamint a korábbi hiteltörténet vonatkozásában sincsen negatív információ;
 • Az elmúlt 12 hónapban nem volt tulajdonos váltás 20%-ot meghaladó tulajdoni hányad tekintetében, kivétel a tulajdonosok vagy közeli hozzátartozóik közötti tulajdon átruházást;
 • A 20%-ot elérő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosokról valamint az önálló cégjegyzőkről nincs negatív információ a KHR-ben;
 • A vállalkozás Hitelintézetnél vezetett számlája ellen az elmúlt 12 hónapban nem, vagy csak részben teljesült előnyösen rangsorolt beszedési megbízás nem volt;
 • A hitelfelvevőnek meg kell felelni a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában foglalt követelményeknek, valamint a vonatkozó Európai uniós előírásoknak.
 • A kezesekre vonatkozó feltételek:
 • Kezességet olyan legalább 50% szavazattal rendelkező közvetlen, vagy közvetett tulajdonos (vagy több tulajdonos együtt) vállalhat, aki nagykorú magyar állampolgár vagy nagykorú Magyarországon minimum 3 éve állandó lakóhellyel, vagy folyamatos tartózkodási engedéllyel rendelkező Európai Unió tagállam-állampolgár vagy kettős illetve több állampolgárságú magánszemély
 • A kezesnek meg kell felelnie a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által támasztott feltételeknek
 • A kezességet vállaló magánszemély a KHR adatbázisában lejárt tartozással nem szerepelhet
 • Betéti társaság esetén kötelező a kültag bevonása (is) kezesként

Hol igényelheti a TakarékHitelt?

A TakarékHitelt a TakarékPont hálózatba tartozó Hitelintézetek kirendeltségein igényelheti.

Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez?

Az igényléshez szükséges dokumentumok:

 • Kitöltött Hitelkérelem formanyomtatvány és Kiegészítő Adatlap, cégszerűen aláírva
 • Az ügyfél legfrissebb lezárt éves beszámolója (kiegészítő mellékletekkel és könyvvizsgálói záradékkal együtt), valamint ugyanezen időszakra vonatkozó főkönyvi kivonat
 • Legfrissebb (három hónapnál nem régebbi) főkönyvi kivonat
 • 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességi igazolások (NAV, VPOP szükség szerint) illetve az átütemezésről szóló megállapodás, ha van ilyen
 • Az ügyletbe bevonandó készfizető kezesek személyi azonosító okmányainak másolata
 • A magánszemély készfizető kezes hozzájáruló nyilatkozata adatainak megismeréséhez és kezeléséhez a Hitelintézet, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és más, az ügylethez kapcsolódó viszontgarantőr által
 • Az ügyfél adatainak a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. adatbázisából való előzetes lekérdezéshez (EIK) szükséges hozzájáruló nyilatkozata
 • A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásához szükséges kezességvállalási kérelem és a kérelem mellékletét képező ügyfél nyilatkozatok

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. általános tájékoztatóját az alábbi linken érheti el.

A Hitelintézet egyéni mérlegelés alapján további dokumentumok, igazolások benyújtását is előírhatja.

További, részletes információért forduljon a TakarékPont fiókhálózat munkatársaihoz!

 

Dokumentumok

Dokumentumok

TakarékHitel

A TakarékHitelre vonatkozó részletes információk és feltételek a vonatkozó, mindenkor hatályos terméktájékoztatóban, valamint a Takarékpontban résztvevő, hitelt nyújtó Hitelintézet vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményében és Általános Szerződési Feltételeiben, illetve Üzletszabályzatában találhatók. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják.

TakarékHitel termékhez kapcsolódó dokumentumok

TakarékHitel Terméktájékoztató

Ügyféltájékoztató - TakarékHitel

TakarékHitel Benyújtandó dokumentumok listája

TakarékHitel Hitelkérelem

TakarékHitel Kiegészítő adatlap

Adatkezelési nyilatkozat

TakarékHitel kondíciói

A vonatkozó kondíciók, díjak és egyéb feltételek megtalálhatók a szolgáltatást nyújtó Hitelintézet mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményeiben, az Általános Szerződési Feltételekben és az Üzletszabályzatában.

 
  Összehasonlítás  
Érdeklődés vállalkozói termékekhez

Amennyiben felkeltettük érdeklődését a vállalkozóknak kínált lehetőségek tekintetében, kérjük adja meg elérhetőségeit és mi hamarosan felkeressük Önt!

Termék összehasonlítás