Rajkai Takarék

"Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram

Sikeres Magyarországért

Sikeres Magyarországért

"Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram

Hitelprogram keretösszege:

16 milliárd Ft.

Hitelprogram célja:

Kedvezményes kamatozású hosszú lejáratú hitel biztosítása a hagyományos építésű és nem hagyományos építésű épületek energiakorszerűsítéséhez, az épületek hő felhasználásának javítására, az elektromos berendezések energiafelhasználásának javítására és a lakossági megújuló energiafelhasználás növelésére irányuló beruházások finanszírozásához. Kiegészítő hitel biztosítása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) által meghirdetett, a meglévı lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentését eredményezı energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások, megújuló energiafelhasználást támogató beruházások, valamint új építéső energiatakarékos lakóépületek támogatására vonatkozó ZBR-EH-09 kódszámú pályázatokhoz.

Hitelfelvevık köre:

  • A magyar állampolgár, illetőleg EU tagállam állampolgára, külföldiek esetében legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi, aki a korszerűsítéssel érintett lakóingatlan tulajdonosa (a továbbiakban: természetes személy),
  • a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 2. §-a szerinti lakásszövetkezet,
  • a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti társasház tulajdonostársainak közössége (a lakásszövetkezet és a társasház tulajdonostársainak közössége együttesen: Lakóközösség).

Az iparosított technológiával épült lakóingatlanok esetében hitelfelvevő kizárólag természetes személy lehet.

Hitelezésből kizártak köre:

Nem vehet részt a hitelprogramban az, akinek a pályázatát nem záradékolta az „Energia Központ” Nonprofit Kft.
A hitelfelvevők körére vonatkozó további kizáró feltételeket a finanszírozó hitelintézet belső szabályzata szerint
határozza meg.

Hitelcélok:

  1. Nyílászáró csere/utólagos hőszigetelés
  2. Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése
  3. Hőszigetelés
  4. Megújuló energiaforrás hasznosítása
  5. Új építésű ingatlanok támogatása

Bővebb tájékoztatás a Kondíciók és díjak oldalon olvashat a termékről, a "Sikres Magyarországért" című dokumentumban.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

"Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram

"Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram
 
Termék összehasonlítás