Pénzügyi rezsicsökkentés

Havi első kettő, összesen 150 000 forintig terjedő ingyenes készpénzfelvétel


A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt (pénzforgalmi törvény), amely tartalmazza a fogyasztók által díjmentesen elérhető banki készpénzkifizetés és készpénzfelvétel feltételeit.

Ezt követően a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XI. törvény a pénzforgalmi törvényt új jogszabályi rendelkezésekkel egészítette ki. A törvény új, 14/A §-a szerint a pénzforgalmi szolgáltató a keretszerződésben egyoldalúan nem köthet ki olyan szerződési feltételt a vele szerződő fogyasztó számára, amelyben az alkalmazott napi ATM készpénzfelvételi limit összege kisebb, mint 150.000 forint. Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha az ügyfél Limit módosítási lap kitöltésével erre irányuló kérést nyújt be a számlavezető hitelintézethez. A napi limit azon összeghatár, amelynek erejéig bankkártyás műveletek (vásárlás, készpénzfelvétel, vagy internetes vásárlás) végrehajthatóak.

Tájékoztatjuk, hogy a fenti törvénymódosításnak megfelelően minden, a TakarékBank által kiadott, új kibocsájtású lakossági bankkártya (Kölyökkártya, Maestro, Maestro Ifjúsági, MasterCard Unembossed PayPass, Visa Online) és a MasterCard Electronic hitelkártya napi készpénzfelvételi limitjét alap esetben 150.000 forintra állítottuk be. Szintén 150.000 forintra állítjuk be azon, korábban kibocsátott fenti típusú lakossági bankkártyák limitjét, ahol az Ügyfél a kártyaigényléskor nem rendelkezett annak nagyságáról, így azok a Hitelintézet vonatkozó hatályos hirdetményében megfelelően kerültek beállításra. A központi limitmódosítás csak a készpénzfelvételi limitet érinti, a bankkártyához beállított vásárlási és internetes vásárlási limiteket nem.

Amennyiben a törvény előírása alapján módosított új, napi 150.000 forintos ATM készpénzfelvételi limit összege nem megfelelő Önnek, úgy természetesen továbbra is díjmentesen lehetősége van tranzakció típusonként, bankkártyánként saját pénzügyi szokásaihoz igazodó napi limit beállítására.

A bankkártya limitek változásáról további információkat a Pénzügyi rezsicsökkentés bankkártya limitváltozások nevű tájékoztatónkban találnak.

 

1. Ki jogosult a havi kétszeri, összesen maximum 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvételre?

Azon Ügyfelek, akik
- betöltötték 16. életévüket,
- Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
- és nyilatkozatot tesznek a kedvezményezett fizetési számlát vezető pénzintézetnél.


2. Hogyan vehető igénybe a kedvezmény, mire terjed ki?

• Amennyiben bankkártya kapcsolódik a nyilatkozatban megjelölt lakossági fizetési számlához, az ingyenes készpénzfelvétel bármely belföldi (Magyarországon elhelyezett) automata bankjegykiadó gépből (ATM) igénybe vehető.
• Ha a törvénymódosítás hatályba lépését (2013. november 22.) megelőzően nem rendelkezett a számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan bankkártyával, 2014. december 31-ig van lehetősége bankfióki pénztárban ingyenesen készpénzfelvételre, a határidő lejártát követően már csak bankkártyával lehet a havi két ingyenes készpénzfelvételi kedvezményt igénybe venni. Ezért javasoljuk, hogy a nyilatkozat leadásával egy időben bankkártyát is igényeljen számlájához.
A törvénnyel összhangban, abban az esetben, ha több tulajdonosa is van a fizetési számlának, a főtulajdonos vagy a társtulajdonos tehet nyilatkozatot. Amennyiben az Ügyfél nem egyedüli tulajdonosa a számlának és arra a számlára már annak másik tulajdonosa (társtulajdonosa) nyilatkozatot tett, úgy, arra újabb nyilatkozat nem tehető. Egy számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni.

Amennyiben egy vagy több tulajdonosnak több bankkártyája is kapcsolódik a számlához, a kedvezményes készpénzfelvétel bármelyikkel történhet a törvényben meghatározott mértékig.
Hitelkeret terhére a számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, szociális ellátás, valamint ösztöndíj összegének erejéig, de legfeljebb 150 000 forintig kötelező az ingyenes készpénzfelvétel biztosítása.

A törvényben meghatározott mértéket meghaladó készpénzfelvétel mértéke után a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra.

 

3. Mikor, hogyan tehető meg a kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat?

A törvény értelmében Ügyfeleink 2013. december 1-jét követően bármikor nyilatkozhatnak a havi két – legfeljebb százötvenezer forintig terjedő – díjmentes készpénzfelvételről és ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonhatják. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. (Tehát például a 2014. január 20-ig tett nyilatkozatok 2014. február 1-én lépnek hatályba.) A kedvezmény igénybevétele a minden hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján - és a törvényi feltételek megléte esetén - a következő hónaptól, de leghamarabban 2014. február 1-jétől lehetséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozat hiányában a számlavezető Hitelintézet nem köteles a kedvezményt biztosítani.
A számlatulajdonos nyilatkozatban jelölheti meg azt az egy – választása szerinti - fizetési számláját, amelyre vonatkozóan a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. A nyilatkozat személyesen írásban a számlavezető TakarékPontos fiókban, illetve a hitelintézet internet banki rendszerén tehető meg. Új nyilatkozat az előző nyilatkozat visszavonását követően adható.
A fiókban leadható írásbeli nyilatkozatot itt tudja letölteni.

 

4. Milyen dokumentumok szükségesek a nyilatkozat megtételhez?

A nyilatkozat megtételéhez/visszavonásához az alábbi személyazonosító okmányok valamelyike szükséges:
• személyazonosító igazolvány + lakcímkártya, vagy
• útlevél + lakcímkártya, vagy
• vezetői engedély + lakcímkártya

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal számlavezető Hitelintézetének munkatársaihoz!

 

Letölthető dokumentumok

 

Az MNB tájékoztatója a havi kétszeri ingyenes banki készpénzfelvételi lehetőségről ITT érhető el.


Az MNB tájékoztatója arra vonatkozóan, hogy egyes ügyfeleknek bankkártya-limitet kell módosítaniuk az ingyenes készpénzfelvétel maximumösszegéhez, ITT érhető el.


 

Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont