Rajkai Takarék

Elszámolási és forintosítási információk

Elszámolási és forintosítási információk

Közzétetelek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

Közzététel szerződésmódosítási ajánlat megküldési kötelezettség teljesítéséről

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről - deviza alapú fogyasztói hitelek

  • Megtekint(pdf,121.94 KB)Érvényes:2015.05.05.

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről – forint és deviza fogyasztói hitelek

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről – végtörlesztett hitelek

Tájékoztató forint és deviza hiteleseknek (hiteldíj emeléssel nem érintett megszűnt, és 2011. után kötött kölcsönszerződésekkel összefüggésben)

Közlemény (Fizetési kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, egyoldalú kamat-, költség és díjemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggésben)

Elszámolási és forintosítási információk

Elszámolási és forintosítási tudnivalók

  • Megtekint(pdf,274.24 KB)Érvényes:2015.01.09.

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Igény bejelentő a deviza alapú és deviza fogyasztói jelzálogkölcsön-szerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolásával, forintosításával, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Kérelem helyes elszámolás megállapítása tárgyában

  • Megtekint(pdf,480.54 KB)Érvényes:2015.04.17.

Kérelem panaszeljárás lefolytatása tárgyában

Kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

Tájékoztató az árfolyamgáttal érintett ügyfelek számára

Tájékoztató a Bankszövetség és az MNB közötti egyeztetésről az árfolyamgáttal összefüggő értesítő levelek tárgyában

Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perről (deviza alapú hitelek)

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perről (deviza alapúnak nem minősülő deviza hitelek)

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perről (forint alapú hitelek)


A Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltozatása iránti polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok internetes elérhetősége

  •   Külső hivatkozások  
  • Termék összehasonlítás

    Lábléc - közérdekű információk

    Copyright 2024 takarekpont